Multikulturní centrum Praha

Zaměstnanci a spolupracovníci

Výkonná ředitelka

Mgr. Zuzana Schreiberová vystudovala bakalářský obor Studium Humanitní vzdělanosti na FHS UK, kde se zabývala současnou pražskou židovskou komunitou. V navazujícím magisterském studiu Obecné antropologie se specializovala na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová studia. Od zaří 2015 se věnuje také pomoci uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák a dalších dobrovolnických iniciativ. V organizaci koordinovala od března 2016 projekt Praha sdílená a rozdělená a od srpna 2017 je výkonnou ředitelkou a statutární zástupkyní.

Kontakt: director@mkc.czzuzana.schreiberova@mkc.cz


Finanční manažerka

Mgr. Denisa Zobačová vystudovala FF UK v Praze, obor Informační studia a knihovnictví. Tématem její diplomové práce byl projektový management. S MKC Praha spolupracuje od roku 2009. Od dubna 2014 pracuje na pozici finanční manažerky.

Kontakt: denisa.zobacova@mkc.cz


Informační služby

Mgr. Adéla Zicháčková vystudovala Žurnalistiku a Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se soustředila na psanou žurnalistiku, fotografii a lingvistiku médií. Má zkušenosti s prací v různých typech médií, od roku 2012 působí v oblasti public relations. V MKC Praha je zodpovědná za PR, správu sociálních médií, webeditaci a webovou stránku migraceonline.cz. 

Kontakt: adela.zichackova@mkc.cz 


Administrativa

Mariana Slačálková Otterová studuje religionistiku a judaistiku na HTF UK, v MKC je zaměstnána od srpna 2017 jako administrativní pracovnice.

Kontakt: mariana.otterova@mkc.cz


Interkulturní a globální rozvojové vzdělávání 

Mgr. Lucie Bilderová je koordinátorkou projektu Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině. V MKC Praha pracuje od roku 2012, specializuje se na interkulturní vzdělávání a práci s předsudky. Věnuje se též lektorování programů pro studující i pedagogické pracovníky, zajímá se o propojení tance a vzdělávacích procesů.

Kontakt: lucie.bilderova@mkc.cz


Jan Dítko v MKC Praha pracuje od listopadu 2012, v součastnosti jako koordinátor projektu Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu.

Kontakt: jan.ditko@mkc.cz


Michaela Vyležíková vystudovala Mezinárodní humanitární práci na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své práci se zaměřuje především na rozvoj metody zážitkového vzdělávání. Věnuje se také lektorování, ať už v oblastech nenásilné komunikace, osobnostního rozvoje anebo kritického myšlení. V MKC začala pracovat na podzim 2017 a má na starosti metodiku vzdělávacích programů pro žáky.

Kontakt: michaela.vylezikova@mkc.cz


Michal Trčka je interním doktorandem na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a odborným asistentem na Katedře filosofie Technické Univerzity v Liberci. Ve své práci se zaměřuje na interdisciplinární reflexi teritoriality a evropských hranic. Je řešitelem výzkumného projektu s názvem Proměny hranic v Evropě. V MKC pracuje od ledna 2017 jako metodik a výzkumník.

Kontakt: michal.trcka@mkc.cz


Mgr. Marie Šlápotová je úspěšnou absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci mezifakultního studia pedagogiky, učitelství společenskovědních disciplín a filosofie. V praxi lektorky se věnuje aktivizačním metodám klasického vzdělávání a sociálně osobností výchovy, a to prostřednictvím zkušenostně reflektivního učení. V MKC je zaměstnaná od září 2017 jako lektorka vzdělávacích programů a koordinátorka žákovských projektů.

Kontakt: marie.slapotova@mkc.cz


Pracovní migrace

Mgr. Justyna Janowska – vystudovala obor Mezinárodní vztahy na Varšavské univerzitě, kde se věnovala regionální spolupráci v rámci Visegrádské skupiny. Absolvovala studijní stáže v řádě výzkumných institucí v Polsku. Má zkušenosti ze státního a neziskového sektoru. V minulosti spolupracovala s několika zpravodajskými portály, na nichž publikovala články tykající se politické a společenské situaci v zemích střední Evropy. Zajímá se především o občanskou angažovanost migrantů, mezinárodní migraci z Ukrajiny do Polska a ČR a v neposlední řádě o migrační politiku obou zemí. V MKC Praha pracuje od září 2017 jako koordinátorka mezinárodních projektů o pracovní migraci a pracovních podmínkách.

Kontakt: justyna.janowska@mkc.cz


Migrace a integrace

Ina Avramioti vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě moldavské Státní Univerzity a od roku 2006 žije Praze. Pracovně se věnuje tématu migrace a zaměřuje se zejména na prevenci vykořisťování a obchodování s lidmi. Jako terénní pracovnice, lektorka a tlumočnice spolupracovala s řadou českých neziskových organizací. V MKC pracuje od září 2017 a věnuje se tématu integrace migrantů a jejich postavení na trhu práce.

Kontakt: ina.avramioti@mkc.cz


Praha sdílená a rozdělená

Mgr. Tomáš Houdek vystudoval Obecnou antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti dokončuje doktorské studium. Kromě badatelské činnosti zejména v oblasti filosofické antropologie přednáší na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a na Karlově univerzitě (FHS, KTF). V MKC pracuje od září 2017 jako koordinátor projektu Praha sdílená a rozdělená.

Kontakt: tomas.houdek@mkc.cz


Správní rada Multikulturního centra Praha, z.s.


Jakob Hurrle, Diplom.-Ing. - předseda Správní rady a statutární zástupce MKC Praha, jakob.hurrle@gmail.com

Další členové správní rady: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D., Mgr. Barbora Hořavová, Ing. Petr Lobotka, Ing. Hana Petrová Žáková, Mgr. Tereza Rejšková, Mgr. Pavel Čižinský, Bc. Barbora Matysová


Stážisté

V roce 2015: Miriama Bošelová, Barbora Koryntová, Alena Mašínová, Zuzana Medvecká, Markéta Svatošová, Vilena Taraskina, Václav Voslář

V roce 2014: Emily Getoff, Jana Tatcheva, Blanka Havlíčková, Pavla Vrbková, Harrison Gill, Johana Hase, Jennifer Lu, Dorota Šuráňová, Svetlana Lazarkova, Renata Chourová, Tereza Deáková, Linda Šejdová, Hana Votradovcová, Johana Hase, Anna Hájková, Anežka Chvalová, Pavel Rybář, Lucie Maturová, Sabina Jarošová,

V roce 2013: Eva Macková, Kaitlin O´Brien, Kamila Menšíková, Tereza Zvolská, Veronika Střechová, George Tabe, Lenka Kováčová, Eliška Komárková, Dominik Maďar, Lenka Kováčová, Štěpán Suchý, Šárka Vágnerová, Barbora Konečná, Agatha Zábranská, Katka Trnková, Tim Katz

V roce 2012: Lenka Vykopalová, Jakub Šmída, Katka Sequensová, Katka Štáhlová, Alexandra Dubová, Zuzana Drážďanská, Melinda Wallner, Kyle McCandless, Tereza Schindlerová, Martina Štambergová, Anna Holubová, Tomáš Hauf, Kristina Nguyenová, Fatima Rahimi, Simona Rulcová, Martina Kalivodová, Kateřina Kilianová, Ondřej Čermák, Andrea Škopková

V roce 2011: Simona Pecková, Kylie Poirier, Magdalena Tošovská, Denisa Udžanova, Pavel Hruška, Lenka Vykopalová, Jakub Šmída, Katka Sequensová, Kristin Lyon, Eva Bartoňová, Thuy Vu Thu


Mateřská a rodičovská dovolená
 

jana.troupova@mkc.cz
Mgr. Jana Troupová vystudovala PřF UK v Praze, obor Sociální geografie a regionální rozvoj. Působila v neziskovém sektoru jako vedoucí koordinátorka rozvojových projektů v Indii, dále jako vedoucí projektů GIS. Dvakrát absolvovala dlouhodobý dobrovolnický a pracovní pobyt v Latinské Americe. V MKC pracuje od května 2014 - má na starosti správu webů MKC Praha, koordinuje www.migraceonline.cz.

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect