Multikulturní centrum Praha

Zaměstnanci a spolupracovníci

Předseda správní rady

director@mkc.cz
Jakob Hurrle, Diplom.-Ing. vystudoval urbanistiku na Technické univerzitě v Berlíně. Jeho diplomová práce se věnuje evaluaci romských projektů na východním Slovensku. Je spoluzakladatelem mezinárodního časopisu Plotki. V MKC Praha pracoval od října 2005 jako koordinátor projektu Intercultural Map a spolupracoval s www.migraceonline.cz. Pozici výkonného ředitele zastával od února 2007 do dubna 2010. Podílel se na realizaci Flexi-In-Security a Na práci v ČR. Je statutárním zástupcem MKC Praha. 

Další členové správní rady: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D., Mgr. Barbora Hořavová, Ing. Petr Lobotka, Ing. Hana Petrová Žáková, Mgr. Tereza Rejšková, Mgr. Pavel Čižinský, Bc. Barbora Matysová


Výkonný ředitel

director@mkc.cz
Mgr. Marek Čaněk, Ph.D. vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce, politickým právům imigrantů a občanství. Působil v řadě neziskových organizací v České republice i v zahraničí. Je statutárním zástupcem MKC Praha.


Finanční manažerka

denisa.zobacova@mkc.cz
Mgr. Denisa Zobačová vystudovala FF UK v Praze, obor Informační studia a knihovnictví. Tématem její diplomové práce bylo projektový management. S MKC Praha spolupracuje od roku 2009. Od dubna 2014 pracuje na pozici finanční manažerky.


Informační služby

jana.troupova@mkc.cz
Mgr. Jana Troupová vystudovala PřF UK v Praze, obor Sociální geografie a regionální rozvoj. Působila v neziskovém sektoru jako vedoucí koordinátorka rozvojových projektů v Indii, dále jako vedoucí projektů GIS. Dvakrát absolvovala dlouhodobý dobrovolnický a pracovní pobyt v Latinské Americe. V MKC pracuje od května 2014 - má na starosti správu webů MKC Praha, koordinuje www.migraceonline.cz.


Interkulturní a globální rozvojové vzdělávání a migrace

lucie.bilderova@mkc.cz
Mgr. Lucie Bilderová je koordinátorkou projektu Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině. V MKC Praha pracuje od roku 2012, specializuje se na interkulturní vzdělávání a práci s předsudky. Věnuje se též lektorování programů pro studující i pedagogické pracovníky, zajímá se o propojení tance a vzdělávacích procesů.

jan.ditko@mkc.cz
Jan Dítko v MKC Praha pracuje od listopadu 2012, v součastnosti jako koordinátor projektu Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu.

zuzana.schreiberova@mkc.cz
Mgr. Zuzana Schreiberová vystudovala bakalářský obor Studium Humanitní vzdělanosti na FHS UK, kde se zabývala současnou pražskou židovskou komunitou. V navazujícím magisterském Obecné antropologie, kde se specializovala na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová studia. Od zaří 2015 se věnuje také pomoci uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák a dalších dobrovolnických iniciativ. V organizaci koordinuje projekt Praha sdílená a rozdělená.

sara.vidimova@mkc.cz
Sára Drahokoupil Vidímová absolvovala studium francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní studuje magisterský obor politologie. V rámci studia se zaměřuje na teorii demokracie a koncepty jako republikanismus a populismus. Je řešitelkou výzkumného projektu na téma současného francouzského populismu a v průběhu studia strávila semestr na pařížské Sciences Po. V MKC Praha působí od března 2016. Je koordinátorkou projektu PROMO a spolupracuje na portálu migraceonline.cz.

michal.trcka@mkc.cz
Michal Trčka je interním doktorandem na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a odborným asistentem na Katedře filosofie Technické Univerzity v Liberci. Ve své práci se zaměřuje na interdisciplinární reflexi teritoriality a evropských hranic. Je řešitelem výzkumného projektu s názvem Proměny hranic v Evropě. V MKC pracuje od ledna 2017 jako metodik a výzkumník.

anna.hubackova@mkc.cz
Anna Hubáčková vystudovala Udržitelný rozvoj venkova v tropech a subtropech na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Během doktorského studia pracovala na projektech "Zvýšení kvality technického vzdělávání na střední škole krále Norodoma Sihamoniho v Kambodži" a "Podpora zvyšování kvality vědecko-výzkumných, pedagogických a mezinárodních aktivit na vysokých školách v Kambodži". V MKC Praha působí od roku 2017 a je koordinátorka projektu "Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v GRV", který je volným pokračováním projektu La Ngonpo.


Účetní

Ivana Stočesová spolupracuje s MKC Praha od jeho založení v roce 1999.


Stážisté

V roce 2015: Miriama Bošelová, Barbora Koryntová, Alena Mašínová, Zuzana Medvecká, Markéta Svatošová, Vilena Taraskina, Václav Voslář

V roce 2014: Emily Getoff, Jana Tatcheva, Blanka Havlíčková, Pavla Vrbková, Harrison Gill, Johana Hase, Jennifer Lu, Dorota Šuráňová, Svetlana Lazarkova, Renata Chourová, Tereza Deáková, Linda Šejdová, Hana Votradovcová, Johana Hase, Anna Hájková, Anežka Chvalová, Pavel Rybář, Lucie Maturová, Sabina Jarošová,

V roce 2013: Eva Macková, Kaitlin O´Brien, Kamila Menšíková, Tereza Zvolská, Veronika Střechová, George Tabe, Lenka Kováčová, Eliška Komárková, Dominik Maďar, Lenka Kováčová, Štěpán Suchý, Šárka Vágnerová, Barbora Konečná, Agatha Zábranská, Katka Trnková, Tim Katz

V roce 2012: Lenka Vykopalová, Jakub Šmída, Katka Sequensová, Katka Štáhlová, Alexandra Dubová, Zuzana Drážďanská, Melinda Wallner, Kyle McCandless, Tereza Schindlerová, Martina Štambergová, Anna Holubová, Tomáš Hauf, Kristina Nguyenová, Fatima Rahimi, Simona Rulcová, Martina Kalivodová, Kateřina Kilianová, Ondřej Čermák, Andrea Škopková

V roce 2011: Simona Pecková, Kylie Poirier, Magdalena Tošovská, Denisa Udžanova, Pavel Hruška, Lenka Vykopalová, Jakub Šmída, Katka Sequensová, Kristin Lyon, Eva Bartoňová, Thuy Vu Thu


Mateřská a rodičovská dovolená

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect