Multikulturní centrum Praha

Interkulturní workshop pro opinion-makery

Workshop pro opinion-makery, kteří odmítají rasismus a anticiganismus a díky svému sociálnímu či pracovnímu postavení mají možnost ovlivňovat smýšlení dalších osob a hledají způsob, jak rasistickým projevům argumentačně čelit.

Pro koho je workshop určen: Opinion makers, tj. názoroví vůdci, kteří mohou ovlivnit klima v komunitě, ve které se pohybují. Jde např. o učitele, politiky, aktivisty, novináře, umělce a další veřejně činné osoby.

Délka: 2 hodiny

Min. / max. počet účastníků: 15 - 25

Cena: 6000 Kč

Představení základních poznatků plynoucích z Analýzy způsobu zobrazování Romů v severočeských médiích a nejčastějších mýtů a fám, které o Romech kolují, včetně návrhů protiargumentace, identifikace lokálně rezonujících témat, seznámení se s tím, jak projevy rasismu vnímají samotní Romové, podpory síťování místních aktérů, seznámení se s finančními nástroji i opatřeními, které jsou městům k dispozici při řešení problematiky rasismu.

Lektoři: Jan Dítko, Blanka Kissová

Kontakt: Jan Dítko, jan.ditko(at)mkc.cz, tel. 728 657 089

Více informací: spolecneprotirasismu.mkc.cz


Interkulturni_workshop_pro_opinion-makery_1.jpg  Interkulturni_workshop_pro_opinion-makery_2.jpg

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect