Multikulturní centrum Praha

Zaměstnanci a spolupracovníci

Výkonná ředitelka

Mgr. Zuzana Schreiberová vystudovala bakalářský obor Studium Humanitní vzdělanosti na FHS UK, kde se zabývala současnou pražskou židovskou komunitou. V navazujícím magisterském studiu Obecné antropologie se specializovala na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová studia. Od zaří 2015 se věnuje také pomoci uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák a dalších dobrovolnických iniciativ. V organizaci koordinovala od března 2016 projekt Praha sdílená a rozdělená a od srpna 2017 je výkonnou ředitelkou a statutární zástupkyní.

Kontakt: director@mkc.czzuzana.schreiberova@mkc.cz


Finance a účetnictví

Mariana Slačálková Otterová vystudovala religionistiku a judaistiku na HTF UK. V MKC Praha začala pracovat v srpnu 2017 a od ledna 2020 vykonává funkci finanční manažerky.

Kontakt: mariana.otterova@mkc.cz

Mgr. Denisa Zobačová vystudovala FF UK v Praze, obor Informační studia a knihovnictví. Tématem její diplomové práce byl projektový management. S MKC Praha spolupracuje od roku 2009. Od dubna 2014 pracovala na pozici finanční manažerky, momentálně má na starosti účetnictví a vzdělávací programy v rámci diversity managementu.

Kontakt: denisa.zobacova@mkc.cz


Interkulturní vzdělávání 

Jan Dítko v MKC Praha pracuje od listopadu 2012, v součastnosti jako koordinátor projektu Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu.

Kontakt: jan.ditko@mkc.cz

Mgr. Lenka Barišová vystudovala Historii na Slezské univerzitě v Opavě a Historii a ochranu industriálního dědictví na Ostravské univerzitě v Ostravě. V MKC je od roku 2018, od ledna 2020 koordinuje vzdělávací program Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC Praha.

Kontakt: lenka.barisova@mkc.cz

Tereza Cajthamlová vystudovala žurnalistiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dříve pracovala jako redaktorka v novinách, sociální pracovnice pomáhající lidem ohroženým sociálním vyloučením a předsudečným násilím a věnovala se také vzdělávání odborné i laické veřejnosti.  V MKC Praha působí od září 2018 jako metodička a lektorka projektu Aktivní občanství a kulturní tolerance.

Kontakt: tereza.cajthamlova@mkc.cz

Žaneta Štěpánová vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně a dříve pracovala na Magistrátu hl. m. Prahy. V roce 2019 pobývala v německém městě Leipzig, kde spolupracovala na mezinárodním komunitním projektu jako koordinátorka vzdělávacích a kulturních událostí. V MKC Praha působí od ledna 2020 v rámci projektu Příběhy těch, co museli jít.

Kontakt: zaneta.stepanova@mkc.cz

Tereza Lehečková vystudovala environmentální studia a sociální antropologii na Masarykově Univerzitě v Brně a dokončuje studium kulturní antropologie na Uppsalské Univerzitě ve Švédsku, kde se věnuje multidruhové etnografii a hranici lidského a mimolidského (kulturního a přírodního). Zabývá se mezikulturním porozuměním, mediací konfliktů a udržitelným aktivismem. V MKC Praha pracuje od ledna 2020 jako metodička projektu Kompetence pro demokratickou kulturu.

Kontakt: tereza.leheckova@mkc.cz


Migrace a integrace

Ina Avramioti vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě moldavské Státní Univerzity a od roku 2006 žije Praze. Pracovně se věnuje tématu migrace a zaměřuje se zejména na prevenci vykořisťování a obchodování s lidmi. Jako terénní pracovnice, lektorka a tlumočnice spolupracovala s řadou českých neziskových organizací. V MKC Praha pracuje od září 2017 a věnuje se tématu integrace migrantů a jejich postavení na trhu práce.

Kontakt: ina.avramioti@mkc.cz


Správní rada Multikulturního centra Praha, z.s.

Jakob Hurrle, Diplom.-Ing. - předseda Správní rady a statutární zástupce MKC Praha, jakob.hurrle@gmail.com

Další členové správní rady: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D., Ing. Petr Lobotka, Ing. Hana Petrová Žáková, Mgr. Tereza Rejšková, Mgr. Pavel Čižinský, Bc. Barbora Matysová


Stážisté

V roce 2015: Miriama Bošelová, Barbora Koryntová, Alena Mašínová, Zuzana Medvecká, Markéta Svatošová, Vilena Taraskina, Václav Voslář

V roce 2014: Emily Getoff, Jana Tatcheva, Blanka Havlíčková, Pavla Vrbková, Harrison Gill, Johana Hase, Jennifer Lu, Dorota Šuráňová, Svetlana Lazarkova, Renata Chourová, Tereza Deáková, Linda Šejdová, Hana Votradovcová, Johana Hase, Anna Hájková, Anežka Chvalová, Pavel Rybář, Lucie Maturová, Sabina Jarošová,

V roce 2013: Eva Macková, Kaitlin O´Brien, Kamila Menšíková, Tereza Zvolská, Veronika Střechová, George Tabe, Lenka Kováčová, Eliška Komárková, Dominik Maďar, Lenka Kováčová, Štěpán Suchý, Šárka Vágnerová, Barbora Konečná, Agatha Zábranská, Katka Trnková, Tim Katz

V roce 2012: Lenka Vykopalová, Jakub Šmída, Katka Sequensová, Katka Štáhlová, Alexandra Dubová, Zuzana Drážďanská, Melinda Wallner, Kyle McCandless, Tereza Schindlerová, Martina Štambergová, Anna Holubová, Tomáš Hauf, Kristina Nguyenová, Fatima Rahimi, Simona Rulcová, Martina Kalivodová, Kateřina Kilianová, Ondřej Čermák, Andrea Škopková

V roce 2011: Simona Pecková, Kylie Poirier, Magdalena Tošovská, Denisa Udžanova, Pavel Hruška, Lenka Vykopalová, Jakub Šmída, Katka Sequensová, Kristin Lyon, Eva Bartoňová, Thuy Vu Thu

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect