Multikulturní centrum Praha

Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva (STRONGLAB)

Pracovní trhy zemí V4 se v poslední době potýkají s nárůstem pracovní migrace z Ukrajiny a jiných evropských států. I přesto, že je pracovní migrace tématem veskrze mezinárodním, přeshraniční spolupráce nejen inspektorátů práce, ale také nevládních neziskových organizací a odborových organizací není příliš velká. Výzkum a zkušenosti nevládních organizací asistující migrujícím pracovnicím a pracovníkům nicméně poukazují na časté případy porušování pracovních práv, které mají přeshraniční rozměr, proto je třeba rozsah těchto aktivit rozšířit.

O projektu

V tomto kontextu projekt „Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva v oblasti pracovní migrace“ cílí na posílení spolupráce a sdílení zkušeností mezi inspekcemi práce, nevládními organizacemi a dalšími relevantními subjekty za účelem posílení prosazování pracovních norem a vymahatelnosti pracovních práv.

Projektový tým konkrétně provádí analýzu modelů pracovní migrace a soustředí se na mechanismy porušování práv zahraničních pracovnic a pracovníků v zemích V4 se zaměřením na Ukrajinu jako vysílající zemi. Výsledky výzkumu shrnou zprávy z jednotlivých zemí, které poskytnou aktuální informace o porušování pracovních práv a představí doporučení relevantní pro zajištění důstojných pracovních podmínek. Na národní úrovni se projekt zaměřuje na posílení spolupráce mezi inspekcemi práce, nevládními organizacemi a dalšími aktéry pracujícími v této oblasti. Na Ukrajině je usilováno o zapojení nových aktérů na podporu migrujících. Na mezinárodní úrovni se projekt snaží vytvořit fórum pro sdílení zkušeností s osvědčenými postupy a společnými aktivitami.

Projekt je financován Mezinárodním visegrádským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemského království a uskutečňován v období od února 2017 do července 2018. Kromě Multikulturního centra Praha projektové konsorcium zahrnuje také fondacja "Nasz Wybór" (Polsko), Centrum pro výzkum etnicity a kultury (Slovensko), AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi (Maďarsko) a Charitativní nadace "Zaporuka" (Ukrajina).

Doba trvání: 01/02/2017—31/07/2018

Donor: Mezinárodní visegrádský fond a Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království

Partneři:

Fundacja "Nasz Wybór"
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi
Charitable Foundation "Zaporuka"

Projektová koordinátorka: Hedvika Janečková, hedvika.janeckova@mkc.cz


Projekt je financován Mezinárodním visegradským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemí - www.visegradfund.orgwww.minbuza.nl.

 

Výstupy z projektu

Češi a imigranti jako levná pracovní síla? Prekérní podmínky lidí vysílaných za prací v rámci EU.

Češi a imigranti jako levná pracovní síla? Prekérní podmínky lidí vysílaných za prací v rámci EU.

Víte co je vysílání pracovníků? Jaké problémy se k vysílání nejčastěji váží? Dopadají tyto problémy i na české pracovníky? A jak je to s pracovní migrací Ukrajinců do ČR?...
31. 7. 18 Pracovní migrace
Polské odborové svazy a zahraniční zaměstnanci: je potřeba spolupracovat

Polské odborové svazy a zahraniční zaměstnanci: je potřeba spolupracovat

Polští odboráři již zaznamenali přítomnost významného počtu zahraničních pracovnic a pracovníků v zemi a jsou připraveni jim pomoci....
27. 7. 18 Pracovní migrace
Moderní evropští gastarbeiteři?  Problematické aspekty vysílání a nová vysílací směrnice

Moderní evropští gastarbeiteři? Problematické aspekty vysílání a nová vysílací směrnice

Vysílání pracovníků na evropském trhu se od devadesátých let ukázalo být problematickým jevem spjatým s intenzivním vykořisťováním a různými nekalými praktikami....
Práce v Česku s polským vízem: zaměstnávání Ukrajinců s pololegálním statusem zkoumá nový výzkum o pracovní migraci

Práce v Česku s polským vízem: zaměstnávání Ukrajinců s pololegálním statusem zkoumá nový výzkum o pracovní migraci

V loňském roce médii prolétla kauza firmy Rohlík.cz, která zaměstnávala ukrajinské pracovníky s polskými vízy....
Co nejvíce trápí vysílané zaměstnance? Nevyplacené mzdy, odhaluje unikátní výzkum o ukrajinských pracovních s polskými vízy

Co nejvíce trápí vysílané zaměstnance? Nevyplacené mzdy, odhaluje unikátní výzkum o ukrajinských pracovních s polskými vízy

S radostí Vám představujeme výsledky výzkumu „Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva v oblasti pracovní migrace“ (STRONGLAB)....
31. 1. 18
Jak vymáhat dodržování pracovních práv migrujících pracovníků? Inspektoráty práce musí spolupracovat, shodli se odborníci

Jak vymáhat dodržování pracovních práv migrujících pracovníků? Inspektoráty práce musí spolupracovat, shodli se odborníci

Práce šest dní v týdnu, dvanáctihodinové šichty, nemožnost vyjednat si třeba i neplacené volno nebo chybějící zdravotní a sociální pojištění....
29. 12. 17
1 | 2 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect