Multikulturní centrum Praha

Naše projekty

Posilováním pracovních práv k bezpečnější mobilitě v rámci Evropské unie (PROMO)

Evropský pracovní trh se v posledních dekádách potýká s vyšším počtem vysílaných pracovníků ze států Evropské unie....

Uč se a zapoj se

Vzdělávací projekt je zaměřený na aktivizaci mladých lidí a přenos dobrých praxí v oblasti interkulturního vzdělávání a aktivního občanství z České republiky do Hercegovsko-neretvanského kantonu....

Vstříc silnější mezinárodní spolupráci inspekcí práce (STRONGLAB)

Pracovní trhy zemí V4 se v poslední době potýkají s nárůstem pracovní migrace z Ukrajiny a států Evropské unie....

Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu

V rámci projektu poskytneme žákům pražských gymnázií a středních škol vzdělávací program, který tematizuje Prahu jako tradičně kosmopolitní město tvořené pestrou směsicí obyvatel rozličných...

"Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy

Hlavním cílem projektu je podpora učitelů a dalších pedagogických pracovníků v Česku a Německu, kteří se musí vypořádávat s aktuálními společenskými otázkami v oblasti migrace a uprchlictví a s...

Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání

Projekt je volným pokračováním úspěšného projektu La Ngonpo. Jeho cílem je posilování kompetencí a znalostí pedagogů v oblasti témat globálního rozvojového a interkulturního vzdělávání a podpora...

Světová škola

Cílem projektu je podpora českých škol v jejich zájmu o globální problematiku, začleňování globálních témat do výuky a úsilí ovlivňovat dění v místě bydliště s celosvětovým přesahem v duchu hesla...

Lidová škola migrace

Nestačí vám, co se dozvídáte v médiích o mezinárodní migraci? Ptáte se, proč právě dnes v Evropě a České republice rostou obavy z migrace? Co říká postavení cizinců v Česku o kvalitě naší demokracie?...

Praha sdílená a rozdělená

Projekt Praha sdílená a rozdělená narušuje pohled na Prahu jako město jednoho národa. ...
1 | 2 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect