Multikulturní centrum Praha

Válka na Ukrajině

Základní interkulturní trénink pro pomáhající příchozím z Ukrajiny

Nabízíme ZDARMA dobrovolníkům, sociálním pracovníkům, úředníkům a zaměstnancům organizací, které dosud nepracovaly s cizinci.
Přihlásit se je možné na e-mailu: zuzana.schreiberova@mkc.cz.

Lektorka: Mgr. Zuzana Schreiberová, Multikulturní centrum Praha z. s.

Rozsah: 4 hodiny

Místo a čas: dle individuální domluvy, je možné online nebo v místě působení vaší organizace.

Interkulturní tréninky nabízíme zdarma v rámci projektu podpořeného MVČR s názvem „Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany“.

Anotace:
Vzdělávací program slouží jako uvedení účastníků do tématu interkulturního soužití se zvláštním zřetelem na nově příchozí z Ukrajiny. Slouží jako nástroj k porozumění kulturním rozdílům a pomáhá tak předcházet konfliktům a nedorozuměním. Jeho součástí jsou reálie o geografii a historii Ukrajiny, ale pouze v té míře, aby pedagogům pomohly pochopit způsoby, jakými odlišná kulturní a socioekonomická realita ovlivňuje běžný život a může se projevit v interakci při řešení každodenních záležitostí.

Okruhy:
Kultura a kulturní rozdíly – pojetí kultury, kulturní ledovec, kulturní dimenze, kulturní šok, pojetí blízkosti a vzdálenost kultur

Ukrajina: dějiny, společnost a kulturní rozdíly –  geografie a dějiny Ukrajiny, politický a ekonomický vývoj, životní úroveň, pracovní migrace, vztahy s úřady, důvěra ve stát

První kroky v adaptaci a integraci – základní principy práce s uprchlíky, specifika příchozích po ruské invazi v únoru 2022, sociální vs. jazyková integrace, komunikace s cizinci, specifika rodilých mluvčích slovanských jazyků, praktické návody a aktivity, informace o pobytovém statusu i sociální podpoře pro příchozí z Ukrajiny

Integrační workshopy pro obce

Jak řešit integraci cizinců? Co ve stávající nabídce sociálních služeb schází? A co je nejvíce potřeba z pohledu samotných migrantů? Jak zlepšit mezietnické soužití v lokalitě a lépe pracovat se stereotypy většinové společnosti?

Pokud se ve vaší obci, městě nebo městské části zabýváte těmito nebo podobnými otázkami a chcete lépe porozumět a strategicky se zabývat integrací cizinců, nabízí vám Multikulturní centrum Praha integrační workshop inspirovaný metodikou německé nadace Bertelsmann Stiftung.

Integrační workshop je zpravidla jednodenní akcí. Veškerou organizaci (identifikace a pozvání aktérů, logistika atd.) řeší MKC Praha. 

Zaměření workshopu určuje zadavatel (město). Možné příklady využití: 

  • zpracování problematiky integrace pro potřeby komunitního plánování
  • identifikace témat pro projektové žádosti
  • networking

Vytvořená a volně dostupná metodika integračního workshopu je podrobným návodem k přípravě a realizaci integračního workshopu a je určená pro facilitátory integračního workshopu. Stejně tak ale může metodika sloužit zástupcům obcí, kteří mají zájem se o nástroji integračních workshopů více dozvědět nebo kteří uvažují o zorganizování workshopu ve vlastní režii. Metodika popisuje postup k přípravě a realizaci workshopů v různých časových a obsahových variantách.

Hlavním smyslem integračního workshopu je identifikovat aktéry integračního procesu, přivést jejich zástupce ke společnému jednacímu stolu, zpřehlednit jim legislativní, kompetenční a institucionální pozadí cizinecké problematiky, seznámit je s daty a trendy, poskytnout jim co možná nejkomplexnější vhled do cizinecké problematiky v obci. Na těchto základech je pak v průběhu workshopu společně vytvořen koordinovaný přístup k integraci cizinců.

Workshopy realizujeme v omezeném počtu zdarma v rámci projektu podpořeného MVČR s názvem „Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany“.

Kontakt: Jan Dítko, jan.ditko@mkc.cz, tel. 728 657 089

Záleží na romských životech? Ukrajinští uprchlíci a naše rasová smlouva

Záleží na romských životech? Ukrajinští uprchlíci a naše rasová smlouva

Kompletní text v PDF verzi si stáhnete zde. ...
Základní informace a zdroje k zahájení školní docházky pro žáky z Ukrajiny

Základní informace a zdroje k zahájení školní docházky pro žáky z Ukrajiny

Školní docházka je povinná pro všechny děti, které k 31. srpnu 2022 dovršily šest let věku a jsou na území ČR. U pětiletých dětí platí povinnost povinnost povinného předškolního ročníku MŠ....
Lidé z Ukrajiny nejsou zvyklí trávit v knihovně volný čas, říká knihovnice Iuliia Rusetska

Lidé z Ukrajiny nejsou zvyklí trávit v knihovně volný čas, říká knihovnice Iuliia Rusetska

Jak vnímají lidé z Ukrajiny veřejné knihovny? Jak by se pro ně mohly knihovny více otevřít? A které kurzy jim mohou nabídnout? I na tyto otázky odpovídá knihovnice původem z Ukrajiny...
29. 7. 22 Migrace a ČR
Lex Ukrajina II

Lex Ukrajina II

Jaké přináší změny Lex Ukrajina II?

...
29. 6. 22 Migrace a ČR
Co dělat, když se rodina vrací trvale na Ukrajinu aneb Aktuální informace pro ty, kteří pomáhají

Co dělat, když se rodina vrací trvale na Ukrajinu aneb Aktuální informace pro ty, kteří pomáhají

Jakou administrativu je nutné zařídit při odjezdu rodin zpět na Ukrajinu? Může mít nenahlášení nějaké následky? Lze to učinit i z území Ukrajiny? Na tyto a další otázky, které řeší organizace i...
5. 6. 22 Migrace a ČR
Manuál lokální integrace migrantů v České republice

Manuál lokální integrace migrantů v České republice

Jedním z hlavních výstupů projektu Města a integrační strategie je podrobný manuál o lokální integraci....
10. 3. 22
Leták v ukrajinštině se základními kontakty pro příchozí

Leták v ukrajinštině se základními kontakty pro příchozí

Tady si můžete stáhnout leták v ukrajinštině se základními kontakty a seznamem registračních míst pro příchozí, kteří utíkají z válkou zasažené Ukrajiny. ...
Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou (pro jejich blízké a dobrovolníky)

Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou (pro jejich blízké a dobrovolníky)

Lidé přicházející z válečných oblastí mohou mít nejrůznější pocity – mohou cítit smutek, lítost nad tím, co všechno se v jejich zemi děje, mohou mít úzkost a strach o své blízké, kteří museli ve...
4. 3. 22
Základní otázky pro každého, kdo by chtěl nabídnout ubytování pro uprchlíky

Základní otázky pro každého, kdo by chtěl nabídnout ubytování pro uprchlíky

Vážíme si zájmu, nasazení i dobré vůle každého, kdo zvažuje nabídku ubytování pro uprchlíky. Pomoc člověku v nouzi je obohacující a naplňující zkušenost....
3. 3. 22
Jak pomáhat uprchlíkům a nepřepálit start aneb zkušenosti dlouholeté dobrovolnice

Jak pomáhat uprchlíkům a nepřepálit start aneb zkušenosti dlouholeté dobrovolnice

V tomto textu se na vás neobracím jako ředitelka Multikulturního centra Praha, ale jako dobrovolnice, která se zapojila do přímé pomoci uprchlíkům v letech 2015–2016 a podílela se...

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect