Multikulturní centrum Praha

Válka na Ukrajině

Základní interkulturní trénink pro pomáhající příchozím z Ukrajiny

Nabízíme ZDARMA dobrovolníkům, sociálním pracovníkům, úředníkům a zaměstnancům organizací, které dosud nepracovaly s cizinci.
Přihlásit se je možné na e-mailu: zuzana.schreiberova@mkc.cz.

Lektorka: Mgr. Zuzana Schreiberová, Multikulturní centrum Praha z. s.

Rozsah: 4 hodiny

Místo a čas: dle individuální domluvy, je možné online nebo v místě působení vaší organizace.

Interkulturní tréninky nabízíme zdarma v rámci projektu podpořeného MVČR s názvem „Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany“.

Anotace:
Vzdělávací program slouží jako uvedení účastníků do tématu interkulturního soužití se zvláštním zřetelem na nově příchozí z Ukrajiny. Slouží jako nástroj k porozumění kulturním rozdílům a pomáhá tak předcházet konfliktům a nedorozuměním. Jeho součástí jsou reálie o geografii a historii Ukrajiny, ale pouze v té míře, aby pedagogům pomohly pochopit způsoby, jakými odlišná kulturní a socioekonomická realita ovlivňuje běžný život a může se projevit v interakci při řešení každodenních záležitostí.

Okruhy:
Kultura a kulturní rozdíly – pojetí kultury, kulturní ledovec, kulturní dimenze, kulturní šok, pojetí blízkosti a vzdálenost kultur

Ukrajina: dějiny, společnost a kulturní rozdíly –  geografie a dějiny Ukrajiny, politický a ekonomický vývoj, životní úroveň, pracovní migrace, vztahy s úřady, důvěra ve stát

První kroky v adaptaci a integraci – základní principy práce s uprchlíky, specifika příchozích po ruské invazi v únoru 2022, sociální vs. jazyková integrace, komunikace s cizinci, specifika rodilých mluvčích slovanských jazyků, praktické návody a aktivity, informace o pobytovém statusu i sociální podpoře pro příchozí z Ukrajiny

Interkulturní trénink pro učitele – Ukrajina

V čem se liší nově příchozí od ukrajinské komunity, jak jsme ji dosud znali? Jaké faktory ovlivňují přístup dětí i rodičů ke vzdělávání? Jaké mají ukrajinští žáci potřeby a jak se projevují kulturní rozdíly mezi ČR a Ukrajinou?

Tento akreditovaný (DVPP) interkulturní trénink je zaměřen na učitele, kteří se chtějí lépe seznámit s ukrajinskou kulturou a porozumět kulturním rozdílům, které ovlivňují přístup dětí a rodičů ke vzdělávání. Kurz se soustředí na faktory, které ovlivňují život nově příchozích Ukrajinců v České republice (např. rozdíly v hodnotových žebříčcích, možné posttraumatické reakce, migrační zkušenosti a příčiny nevraživosti mezi lidmi). Mezi přínosy kurzu patří získání znalostí o jazykových odlišnostech a kulturních zvyklostech a také zlepšení komunikačních dovedností s cizinci.

Interkulturní trénink pomáhá vysvětlit situace, které mohou oběma stranám připadat v jejich kultuře samozřejmé či naopak nepochopitelné, a přecházet tak konfliktům a nedorozuměním.

Trénink má smysl i současné době rok po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ukazuje se totiž, že situace příchozích z Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí je v mnoha ohledech specifická. Roli mohou hrát prožitá traumata, nedobrovolnost odchodu z Ukrajiny i v mnoha případech silný zájem rodičů o pokračování vzdělávání v ukrajinštině. Během tréninku se s těmito potřebami a odlišnostmi seznámíte a poznáte i možné strategie, jak k nim přistupovat. Součástí je také krátké seznámení se sociální pomocí státu pro uprchlíky z Ukrajiny, což vám pomůže nejen porozumět životním podmínkám žáků, ale také čelit různým fámám a dezinformacím, se kterými se můžete setkávat.

Trénink doplňují i tipy pro výuku dětí s OMJ, ale je primárně zaměřen na kulturní rozdíly a základy komunikace s cizinci.

Ohlasy účastníků:

„Na školení jsme se poutavou a zasvěcenou formou dozvěděli o rozdílech v kultuře Ukrajinců a Čechů, jejich rozdílném pohledu na situace ve škole, u lékaře i jinde. Učitelé získali vhled do jejich žebříčku hodnot a zjistili, v čem se liší od hodnotového žebříčku české společnosti i co to přináší do soužití Čechů a Ukrajinců. Také jsme hovořili o složité životní situaci Ukrajinců, projevech posttraumatické stresové poruchy, důvodech, proč vzniká nevraživost mezi lidmi a efektivních způsobech pomoci. Rady a doporučení pro výuku a nastavení hranic u ukrajinských žáků byly mimořádně přínosné.“

Domluvte si termín! 

Mgr. Zuzana Schreiberová

zuzana.schreiberova@mkc.cz 

+420 728 458 426

Metodika Jak pomáhat a porozumět

Metodika Jak pomáhat a porozumět

Tato publikace má za cíl poskytnout potřebné informace týkající se bezprostřední pomoci uprchlíkům a kulturních rozdílů mezi Čechy a Ukrajinci....
15. 12. 22
Interkulturní trénink učí dívat se na situace pohledem těch druhých

Interkulturní trénink učí dívat se na situace pohledem těch druhých

Zuzana Schreiberová má s pomocí uprchlíkům bohaté zkušenosti. Od roku 2015 totiž vedla dobrovolníky v rámci Iniciativy Hlavák....
Integrační workshop může pomoci se strategickým plánováním i žádostí o grant

Integrační workshop může pomoci se strategickým plánováním i žádostí o grant

Proč jsou ženy-migrantky ohroženější na pracovním trhu? Proč nachází uprchlíci jen obtížně práci podle své kvalifikace? A k čemu může být neziskové organizaci užitečná SWOT analýza? I na tyto...
10. 11. 22
Záleží na romských životech? Ukrajinští uprchlíci a naše rasová smlouva

Záleží na romských životech? Ukrajinští uprchlíci a naše rasová smlouva

Kompletní text v PDF verzi si stáhnete zde. ...
Integrační workshopy dávají hlas marginalizovaným

Integrační workshopy dávají hlas marginalizovaným

Jak zapojit do plánování integrace samotné cizince a další marginalizované skupiny? Odpověď na tuto otázku hledá Jan Dítko z MKC Praha, když vede integrační worshopy pro komunity, které se snaží...
1. 11. 22
Základní informace a zdroje k zahájení školní docházky pro žáky z Ukrajiny

Základní informace a zdroje k zahájení školní docházky pro žáky z Ukrajiny

Školní docházka je povinná pro všechny děti, které k 31. srpnu 2022 dovršily šest let věku a jsou na území ČR. U pětiletých dětí platí povinnost povinnost povinného předškolního ročníku MŠ....
Lidé z Ukrajiny nejsou zvyklí trávit v knihovně volný čas, říká knihovnice Iuliia Rusetska

Lidé z Ukrajiny nejsou zvyklí trávit v knihovně volný čas, říká knihovnice Iuliia Rusetska

Jak vnímají lidé z Ukrajiny veřejné knihovny? Jak by se pro ně mohly knihovny více otevřít? A které kurzy jim mohou nabídnout? I na tyto otázky odpovídá knihovnice původem z Ukrajiny...
29. 7. 22 Migrace a ČR
Lex Ukrajina II

Lex Ukrajina II

Jaké přináší změny Lex Ukrajina II?

...
29. 6. 22 Migrace a ČR
Co dělat, když se rodina vrací trvale na Ukrajinu aneb Aktuální informace pro ty, kteří pomáhají

Co dělat, když se rodina vrací trvale na Ukrajinu aneb Aktuální informace pro ty, kteří pomáhají

Jakou administrativu je nutné zařídit při odjezdu rodin zpět na Ukrajinu? Může mít nenahlášení nějaké následky? Lze to učinit i z území Ukrajiny? Na tyto a další otázky, které řeší organizace i...
5. 6. 22 Migrace a ČR
Doporučení pro ubytovávající válečné uprchlíky

Doporučení pro ubytovávající válečné uprchlíky

Nabídnout svůj domov, ať už v rámci spolubydlení nebo poskytnout svůj byt, dům či část domu k užívání uprchlíkům z Ukrajiny je velké rozhodnutí, které je potřeba dobře zvážit....
15. 5. 22
Manuál lokální integrace migrantů v České republice

Manuál lokální integrace migrantů v České republice

Jedním z hlavních výstupů projektu Města a integrační strategie je podrobný manuál o lokální integraci....
10. 3. 22
Leták v ukrajinštině se základními kontakty pro příchozí

Leták v ukrajinštině se základními kontakty pro příchozí

Tady si můžete stáhnout leták v ukrajinštině se základními kontakty a seznamem registračních míst pro příchozí, kteří utíkají z válkou zasažené Ukrajiny. ...
1 | 2 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect