Multikulturní centrum Praha

Pro učitele

Spouštíme MKC edu!

Na našem webu i na sociálních sítích (Facebook, Twitter) budeme nyní pravidelně zveřejňovat výstupy našich aktuálních vzdělávacích projektů, „rodinné stříbro“ z naší dvacetileté historie, ale třeba i zajímavé zdroje, výzkumy či archivní materiály. Co umíme? Propojovat dějepis, literaturu, občanku a další společenskovědní předměty. Najdete u nás zážitkové vzdělávací aktivity od několikatýdenních programů přes vyučovací hodiny až po pětiminutovky na rozproudění krve. Máme rádi projektovou výuku od hledání vlastního nápadu, postup až po skvělou prezentaci výsledků.

Ve kterých tématech se cítíme „jisti v kramflecích“? Například v soudobých dějinách, kdy rádi polemizujeme s výukou dějepisu jako dějin jednoho (českého) národa a ukazujeme, že se na rozvoji naší země podílely také etnické a náboženské menšiny. Důležité je pro nás také demokratické vzdělávání, protože usilujeme o společnost založenou na respektu k lidským právům. Součástí výuky k demokratickým hodnotám je i posilování participace žáků na vzdělávacím procesu a životě komunity. Jsme přesvědčeni o tom, že občan, který chce a umí měnit své okolí k lepšímu, nebude tak snadno z nesnází a problémů obviňovat „ty druhé“. Vytváříme také aktivity a programy zaměřené na prevenci předsudků a stereotypů. Cílem nenávistných projevů se totiž může snadno stát každý z nás. S tím souvisí rovněž mediální vzdělávání, protože už dávno neplatí, „co je psáno, to je dáno“. Snažíme se tedy rozkrývat mechanismy, které ovlivňují tvorbu mediálních obsahů. A v našich projektech myslíme i na pedagogy, pro které připravujeme semináře a metodické příručky. 

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect