Multikulturní centrum Praha

Projekty

Metodická podpora a školení v oblasti interkulturních kompetencí pro profesionály s důrazem na školy a další instituce pracující s dětmi a mládeží

Projekt poskytoval metodickou podporu a školení v oblasti interkulturních kompetencí, kdy cílovou skupinou budou především profesionálové (učitelé, pracovníci s mládeží, sociální pracovníci,...

Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany

Cílem projektu je informování a budování kapacit pro dobrovolníky a organizace v regionech a zmapování potřeb a formulování integrační strategie pro samosprávy, zasíťování....

Máme demokracii a nebojíme se ji použít

Projekt rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu u žáků sekundárního vzdělávání. Žáci připraví a odprezentují projekt vlastní participace na rozhodovacím procesu....

Kompetence pro demokratickou kulturu - nástroj pro otevřenou společnost II

Cílem projektu je skrze vzdělávací program pro pracovníky s mládeží rozvíjet demokratické, participativní a pro-inkluzivní prostředí na školách....

Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC

Cílem projektu je vytvořit 7 digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených na dějiny, společnost a kulturu 20. století z perspektivy různých aktérů. ...

Příběhy těch, co museli jít

Projekt rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu pražských středoškoláků prostřednictvím mapování příběhů lidí, kteří byli za proměnlivých okolností nuceni z hlavního města Prahy odejít....

Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Cílem projektu je poznat a dlouhodobě zlepšovat mezikulturní, globální a mediální zkušenosti, postoje a dovednosti dětí, a to za pomocí mediální a pedagogické praxe....

Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace

Cílem projektu je do prostoru města Prahy promítnout data o více než 30 000 obětech holokaustu, včetně desítek tisíc digitalizovaných fotografií a dokumentů, místech pronásledování a interakci s...

Praha sdílená a rozdělená

Projekt Praha sdílená a rozdělená narušuje pohled na Prahu jako město jednoho národa. ...
1 | 2 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect