Multikulturní centrum Praha

O nás

Multikulturní centrum Praha je zapsaný spolek, který se zabývá otázkami spojenými se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa. Usilujeme o společnost založenou na respektu k lidským právům, politické rovnosti a snižování sociálních nerovností.

Od svého založení v roce 1999 neustále rozšiřujeme svou nabídku vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, knihovníky, zaměstnance státní správy a samosprávy, ale i širokou veřejnost připravujeme dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.

Stanovy byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 7.10.1999 pod č. VS/1-1/41 464/99-R. Spolek je aktuálně registrován pod spisovou značkou L 10345 u Městského soudu v Praze. Knihovna MKC Praha je registrována u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 5987/2004.

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect