Multikulturní centrum Praha

Nabízíme

Jak učit v současném světě a nevyhořet? Kurz demokratického vzdělávání

Myslíte si, že české školství potřebuje změnu? Zajímají vás demokratické školy nebo přemýšlíte, jak více zapojit studující do výuky a chodu školy? Pracujete s mládeží a chcete vědět, jak s ní mluvit...

Stop nenávistným projevům - seminář pro učitele

Nenávistné projevy se stávají běžnou formou komunikace na sociálních sítích a přispívají k negativnímu a stereotypnímu vnímání menšin....

Komentované procházky po Praze

Jaké příběhy skrývají pražské adresy?  Pro koho jsou procházky určeny: veřejnost, školy Délka: 2-3 hodiny Min. / max. počet účastníků: 6-30...

Strategický integrační workshop

Nástroj pro systematické uchopení problematiky integrace cizinců na lokální úrovni při zapojení všech aktérů, kterých se téma týká....

Stop nenávistným projevům - workshop pro studenty

Proti nenávistným projevům na internetu a na budování respektu v online prostředí a v každodenním životě. Pro koho je workshop určen: žáci gymnázií, SOŠ a SOU ...

Diversity management

Kurzy učí manažery i řadové pracovníky klíčovým interkulturním kompetencím potřebným k úspěchu na globalizovaném trhu práce. ...

Interkulturní seminář – Stereotýpek v nás

Práce se stereotypy, prevence rasismu a xenofobie  Pro koho je seminář: pro žáky SOŠ a SOU Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut) ...

Cyklus interkulturních dílen – Stereotýpek v nás

Práce se stereotypy, prevence rasismu a xenofobie  Pro koho je kurz určen: žáci SOŠ a SOU Délka: 3 x 90 minut ...

Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci

Práce se stereotypy, prevence rasismu a xenofobie ...

Jak na ně aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli jak reagovat na názory svých žáků? Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí "všichni mají právo na svůj názor"? ...

Simulační hra pro pedagogické pracovníky: „V našem městě se má stavět mešita?!“

Workshop si klade za cíl budování dialogu, podporuje diskuzi a pluralitu názorů. ...

Simulační workshop o integraci menšin v obci

Integrace menšin na úrovni obce aneb Proč je dobré soužití mezi menšinami a většinovou společností v místě důležité a jak ho pěstovat?...
1 | 2 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect