Multikulturní centrum Praha

Nabízíme

Stop nenávistným projevům - seminář pro učitele

Nenávistné projevy se stávají běžnou formou komunikace na sociálních sítích a přispívají k negativnímu a stereotypnímu vnímání menšin....

Komentované procházky po Praze

Jaké příběhy skrývají pražské adresy? ...

Strategický integrační workshop

Nástroj pro systematické uchopení problematiky integrace cizinců na lokální úrovni při zapojení všech aktérů, kterých se téma týká....

Stop nenávistným projevům - workshop pro studenty

Proti nenávistným projevům na internetu a na budování respektu v online prostředí a v každodenním životě....

Diversity management

Kurzy učí manažery i řadové pracovníky klíčovým interkulturním kompetencím potřebným k úspěchu na globalizovaném trhu práce....

Interkulturní seminář – Stereotýpek v nás

Práce se stereotypy, prevence rasismu a xenofobie ...

Cyklus interkulturních dílen – Stereotýpek v nás

Práce se stereotypy, prevence rasismu a xenofobie ...

Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci

Práce se stereotypy, prevence rasismu a xenofobie...

Jak na ně aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli jak reagovat na názory svých žáků? Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí...

Simulační hra pro pedagogické pracovníky: „V našem městě se má stavět mešita?!“

Workshop si klade za cíl budování dialogu, podporuje diskuzi a pluralitu názorů....

Simulační workshop o integraci menšin v obci

Integrace menšin na úrovni obce aneb Proč je dobré soužití mezi menšinami a většinovou společností v místě důležité a jak ho pěstovat?...

Interkulturní dílna – Romové, stereotypy a média

V dílně si žáci zážitkovou formou vyzkouší, jak vznikají stereotypy a jak k tomu specificky přispívají média, jak a v jakých kontextech jsou Romové v médiích zobrazováni....
1 | 2 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect