Multikulturní centrum Praha

Zapojte se

Zaujala vás naše činnost? Chcete se zapojit?

Naše aktivity fi nancujeme ze zdrojů českých a zahraničních nadací, evropských fondů, městských úřadů a ministerstev. Tyto zdroje však pokryjí naši činnost a chod organizace pouze zčásti. Chybějící finance se snažíme získat např. prodejem našich publikací a vzdělávacích kurzů. I vy se však můžete zapojit a podpořit naši činnost.

ZAPOJTE SE:
  1. Prostřednictvím stáže v našem centru. Podílejte se na pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, zpracování výstupů ze seminářů, monitoringu tisku, pomáhejte nám s překlady, rešeršemi apod. V případě zájmu napište na support(at)mkc.cz
  2. Finančním nebo hmotným darem. Podpořte chod našeho centra nebo konkrétní projekt, který realizujeme a který vás zaujal. Fyzické i právnické osoby si mohou odečíst hodnotu daru od zákadu daně. Číslo účtu je 482968953/0300 vedený v CZK u ČSOB

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect