Multikulturní centrum Praha

Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání

Projekt je volným pokračováním úspěšného projektu La Ngonpo. Jeho cílem je posilování kompetencí a znalostí pedagogů v oblasti témat globálního rozvojového a interkulturního vzdělávání a podpora začleňování těchto témat do výuky.

Klíčová slova: globální rozvojové vzdělávání, stereotypy, další vzdělávání učitelů

Realizace projektu: leden 2015 – prosinec 2017

Donoři: Česká rozvojová agentura (2015, 2016, 2017), Magistrát Hlavního města Prahy (2015, 2016, 2017)

Webové stránky projektu: www.la-ngonpo.org  

Koordinátorka projektu: Anna Hubáčková, global.edu@mkc.cz, +420 721 772 056

V rámci prvního roku projektu proběhlo výzkumné šetření na českých základních a středních školách ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání. Výstupem tohoto šetření byla Výzkumná zpráva: Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání. Na základě výsledků šetření byl připraven obsah a metodologie dvoudenního semináře pro pedagogické pracovníky Jak na ně aneb Práce se stereotypy ve výuce. Seminář reflektuje roli učitele ve třídě při práci s aktuálními tématy, zamýšlí se nad tím, co je stereotyp a nabízí možnosti jak reagovat na stereotypní výroky žáků. Učitelé mají možnost uvědomit si, z jakých hodnot při své práci vychází, jestli se liší od hodnot, které uznávají mimo roli učitele, a jak je možné s nimi dále pracovat. Seminář byl ve druhém roce projektu upraven do finální formy pod názvem „Jak na ně?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat“. V této formě získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.V rámci projektu probíhá pořádání semináře pro učitele s názvem Stop nenávistným projevům a Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci.

Součástí projektu je mimo jiné podpora učitelů při práci s metodikou La Ngonpo. Ve spolupráci s knihovnami probíhají v rámci projektu také veřejné debaty týkajících se globálních témat (prolínají se s projektem Lidová škola migrace) a školení pro knihovníky. V neposlední řadě je součástí projektu i možnost zapojení se do projektu Světová škola. 

Výzkumná zpráva: Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání
Autoři: Hrubeš, M., Vávrová, T.
Centrum občanského vzdělávání, MKC Praha, 2015

Jaké jsou nejčastější stereotypy, které se ve výuce GRV reprodukují? V jakých situacích se stereotypy ve výuce GRV objevují? Jak se tyto stereotypy ve výuce reprodukují? Zpráva z výzkumného šetření, které probíhalo na českých základních školách a gymnáziích na jaře roku 2015. Cílem šetření bylo dozvědět se více o stereotypech ve výuce témat GRV.

AKCE A SEMINÁŘE:

JAK NA NĚ?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli, jak reagovat na názory svých žáků? Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí: „Všichni mají právo na svůj názor“? Jakou roli v tom hrají hodnoty, které učitel zastává?

Seminář se konaná 31. srpna – 1. září 2017 vždy 9.00–16.00 (jedná se o dvoudenní seminář) v Praze a je ZDARMA. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování – akreditace MŠMT. Více o semináři zde.

Nenávistné projevy na internetu

Nenávistnými projevy se plní sociální sítě, dostávají se do médií, do popkultury i do projevů známých osobností. Proč se nenávistí zabývat? Kam až mohou předsudky vést?

Seminář je 30. srpna od 9.00–16.00 v Praze a je ZDARMA.  Více o semináři zde.

Semináře pro knihovníky o multikulturním knihovnictví

Semináře o multikulturním knihovnictví jsou obvykle v rozsahu tří hodin a jsou zdarma.V letošním roce je nabídka zaměřena na 3 témata: Živá knihovna, Stereotypy v komunikaci a jak předcházet problémovým situacím s uživateli a Jak rozšířit řady čtenářů o uživatele s odlišným jazykem nebo kulturou? Více informací o nabízených seminářích najdete zde.

JAK NA NĚ?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli, jak reagovat na názory svých žáků? Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí: „Všichni mají právo na svůj názor“? Jakou roli v tom hrají hodnoty, které učitel zastává?

Jedná se o dvoudenní seminář s akreditací MŠMT pořádaný 26. října – 27. října 2017 vždy od 9.00 - 16.00  v Adalbertinu v Hradci Králové. Seminář je určen studentům pedagogiky, pedagogům 2. stupně ZŠ, SŠ a gymnázií, pracovníkům NNO a je poskytován ZDARMA. Více o semináři zde.

2. Minikonference „Globální témata v českých školách?“

Zajímaví hosté promluví o vývoji a zkušenostech se začleňováním globálních témat do škol.

Minikonference je pořádána 28. listopadu 2017 od 9.00 do 13.00 hodin v Adalbertinu, Hradec Králové a účast na konferenci je ZDARMA.

Více o konferenci bude uvedeno později.

 

 


 

 

 


cra.png      logo_mhmp.jpg    

Projekt byl podpořen z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect