Multikulturní centrum Praha

Práce s předsudky a stereotypy

Práce s předsudky a stereotypy

K prohlubování negativních postojů a předsudků vůči nově příchozím z Ukrajiny výrazně přispívá mimo jiné i šíření dezinformací, mezi kterými dominovalo v roce 2023 téma ukrajinských uprchlíků. I mezi aktéry integrace (např....
  • o
  • o
  • o
  • o
  • o

Aktuálně

Práce s předsudky a stereotypy

12. 12. 23

Empatická komunikace s cizinci. Naučte se rozumět i bez společného jazyka!

10. 12. 23

Máme demokracii a nebojíme se ji použít

30. 10. 23

Nabízíme

Základní interkulturní trénink – práce s nově příchozími z Ukrajiny (pro sociální pracovníky)

Vzdělávací program akreditovaný u MPSV slouží jako uvedení sociálních pracovníků do tématu interkulturního soužití se zvláštním zřetelem k nově příchozím z Ukrajiny....

Interkulturní trénink pro učitele – Ukrajina

V čem se liší nově příchozí od ukrajinské komunity, jak jsme ji dosud znali? Jaké faktory ovlivňují přístup dětí i rodičů ke vzdělávání? Jaké mají ukrajinští žáci potřeby a jak se projevují kulturní...

Diversity management

Kurzy učí manažery i řadové pracovníky klíčovým interkulturním kompetencím potřebným k úspěchu na globalizovaném trhu práce. ...

Základní interkulturní trénink pro pomáhající příchozím z Ukrajiny

Nabízíme ZDARMA dobrovolníkům, sociálním pracovníkům, úředníkům a zaměstnancům organizací, které dosud nepracovaly s cizinci....
..nabízíme více

Informační služby

..NEWSLETTER MKC   ..MONITORING TISKU

z migraceonline.cz

...více na migracionline

Knihovna

Knihy, časopisy, publikace a další materiály k prezenčnímu studiu do studovny nebo k výpůjčce ... online katalog
Výzkumné práce, studie a doprovodné publikace MKC ke stažení či k zapůjčení ... naše publikace

Naše projekty

Stereotypy a předsudky
Multikulturní historie
Migrace, práce a sociální začleňování

Informing and building the capacity of local communities when working with holders of temporary protection

...

We have democracy and we are not afraid to use it

...

Competences for Democratic Culture – a Tool for an Open Society II

...

History, Society and Culture of the 20th Century in the Digital Sources of MKC Prague Library

...
..projekty více

Podpořte nás

Pokud byste chtěli podpořit konkrétní aktivitu MKC Praha, zašlete finanční částku na účet č. 482968953/0300 vedený u ČSOB

Děkujeme

Stážisté

Podílejte se na pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, zpracování výstupů ze seminářů, monitoringu tisku, pomáhejte nám s překlady, rešeršemi apod. V případě zájmu napište na

... support@mkc.cz

Zpravodaj MKC

Aktuální informace do vaší emailové schránky. Novinky, akce, výzkumy na téma multikulturní vzdělávání, postavení a práva menšin, migrace a uprchlíci, integrace, multikulturní historie

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect