Multikulturní centrum Praha

MKC Praha, o.p.s.

Zapsaná u Městského soudu v Praze 21. ledna 2014 O 1453

Sídlo: Náplavní 2013/1, Nové Město, 120 00 Praha 2, PSČ 120 00
Kontakt: telefon: +420 296 325 349
e-mail: marek.canek@mkc.cz

Bankovní spojení: 2100610550/2010
IČ: 024 98 766
Právní forma: obecně prospěšná společnost

Zakladatelé: Kateřina Březinová, Jakob Hurrle

Správní rada
Barbora Hořavová, Petr Lobotka, Hana Žáková

Dozorčí rada
Alexandra Dubová, Lucie Trlifajová, Romana Vylitová

Ředitel – statutární orgán
Zuzana Schreiberová


Hlavní předmět činnosti

  • realizace aktivit vedoucích k pluralitnímu vnímání světa, respektu k odlišnosti a hledání alternativ pro soužití lidí z různých kulturních, věkových, sociálních a náboženských skupin a nabízení celistvějšího pohledu na historické řešení této problematiky v České republice, jiných evropských, ale i mimoevropských zemích
  • podněcování poznání, umožňování komunikace mezi zmíněnými skupinami a vytváření prostoru pro setkání, osvětu a dialog
  • realizace a podpora výzkumných, výcvikových a vzdělávacích programů, poradenství, supervizí a stáží pro profesionály i pro širokou veřejnost
  • vydávání publikací a osvětová činnost
  • navazování kontaktů s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v České republice i v zahraničí

Výroční zprávy v pdf za příslušné roky naleznete zde:

2016,  2015,  2014

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect