Multikulturní centrum Praha

31. 1. 18 Zdroj: migraceonline.cz

Co nejvíce trápí vysílané zaměstnance? Nevyplacené mzdy, odhaluje unikátní výzkum o ukrajinských pracovních s polskými vízy

Co nejvíce trápí vysílané zaměstnance? Nevyplacené mzdy, odhaluje unikátní výzkum o ukrajinských pracovních s polskými vízy

S radostí Vám představujeme výsledky výzkumu „Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva v oblasti pracovní migrace“ (STRONGLAB). Skládá se z pěti zpráv ze zúčastněných zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajina) a poskytuje přehled o modelech pracovní migrace a o porušování práv migrujících pracovníků.

O projektu

Pracovní trhy zemí V4 se v poslední době potýkají s nárůstem pracovní migrace z Ukrajiny a jiných evropských států. I přesto, že je pracovní migrace tématem veskrze mezinárodním, přeshraniční spolupráce nejen inspektorátů práce, ale také nevládních neziskových organizací a odborových organizací není příliš velká. Výzkum a zkušenosti nevládních organizací asistujících migrujícím pracovnicím a pracovníkům nicméně poukazují na časté případy porušování pracovních práv, které mají přeshraniční rozměr, proto je třeba rozsah těchto aktivit rozšířit.

Publikace

Hlavním výstupem výzkumu je pět zpráv ze zúčastněných zemí, které poskytují přehled o modelech pracovní migrace a porušování pracovních práv migrujících pracovníků v zemích V4 se zaměřením na Ukrajinu jako vysílající zemi. Publikace zahrnují kontextuální informace o pracovní migraci, migrační trendy a aktuální informace o porušování pracovních práv a zprostředkovatelských praktikách. Autoři také představují doporučení relevantní pro zajištění důstojných pracovních podmínek. Zprávy jsou unikátní v tom, že spojují primární a sekundární zdroje, kvantitativní a kvalitativní data, rozhovory s odborníky i přímá svědectví pracovníků. Každá zpráva také odráží současné trendy v migračních modelech ukrajinských pracovníků v příslušné zemi (např. využívání polských víz v českém kontextu).

Česká republika
1) Zaměstnávaní ukrajinských pracovníků s polskými vízy v České republice: od hlavních modelů pracovního vykořisťovaní k možnostem intervence

Maďarsko
2) Ukrainian Temporary agency workers in the electronics sector

Polsko
3) Working in Poland: violations of the labour rights of Ukrainian migrants in the construction and services sectors

Slovensko
4) Obete pracovného vykorisťovania alebo „nelegálni migranti“? Ochrana pracovných práv ukrajinských pracovníkov na Slovensku

Ukrajina
5) Is transnational labour rights protection possible? Sending country's perspective: Ukrainian Country Report

Kromě Multikulturního centra Praha projektové konsorcium zahrnuje také fond "Nasz Wybór" (Polsko), Centrum pro výzkum etnicity a kultury (Slovensko), Anblokk Kultúra- és Társadalomtudományi Egyesület (Maďarsko) a Charitativní nadace "Zaporuka" (Ukrajina).

Tyto publikace byly vydány v rámci projektu „Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva (STRONGLAB)“, který byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemského království.

Postoje vyjádřené v těchto publikacích jsou postoji autorů a nemusí nutně odrážet oficiální stanovisko donorů.  Mezinárodní visegrádský fond a Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království nejsou odpovědný za jakékoliv využití informací obsažených v těchto publikacích.

      

 


Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect