Multikulturní centrum Praha

Naše webové portály

Migraceonline
Portál mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí.
Praha sdílená a rozdělená
Praha sdílená a rozdělená narušuje pohled na Prahu jako město jednoho národa. Prahu představuje jako město, kde soužili česky a německy mluvící Pražané a Pražanky, jejichž často křehké identity nebyly vymezené pouze prostorem, ale jazykem, dobou, politickým kontextem, předsudky a stereotypy.
Nostrifikace
Vystudovali jste, či získali odbornou praxi v zahraničí a potřebujete oficiální doklad o jejím uznání v ČR?
Tento portál Vám poskytne informace o uznávání Vašeho zahraničního vzdělání a odborné praxe v ČR
HelpDesk
Informační a asistenční webový portál je určený zaměstnancům místní samosprávy a státní správy. Jeho cílem je posílit roli českých měst v oblasti integrace imigrantů do české společnosti.
Společně proti rasismu
Cílem projektu je boj proti anticiganistickým mýtům, hate speech a změna veřejného diskursu o Romech v lokalitách, kde došlo k projevům anticiganismu.
Stereotýpek v nás
Hlavním cílem projektu je prevence xenofobie a rasismu mezi žáky SOŠ a SOU prostřednictvím interkulturní výchovy s využitím interaktivních a zážitkových metod.
kvalifikace
Metodické nástroje pro uplatňování cizinců na trhu práce v ČR zejména pro poskytovatele asistenčních služeb, které bude šířit informace obsažené ve vyvinuté metodice.

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect