Multikulturní centrum Praha

BRICkS – Stop nenávistným projevům

Anonymní prostředí internetu je často plné nenávistných, urážlivých, xenofobních i rasistických výroků. Vzhledem k obrovskému dopadu, který internet v současné době má zejména na děti a dospívající, není možné tento jev přehlížet a dopustit tak, aby se tento způsob vyjadřování stal normou. Cílem projektu je dovést žáky k tomu, aby se kriticky zamysleli nad původem a dopadem nenávistných projevů a zároveň proti tomu něco aktivně dělali.

Kdy
Od ledna 2014 do října 2016

Kde
V Itálii, Německu, České republice a Belgii

Cíle
Obecným cílem projektu je bojovat s šířením online nenávistných projevů namířených proti migrantům a menšinám. Prostředkem k tomu je aktivní zapojení uživatelů webu a těch, kteří web tvoří.
Projekt se nezaměřuje na negativní důsledky plynoucí z používání internetu, ale na budování interkulturního a interetnického dialogu v online prostředí. Projekt se neorientuje pouze na konzumenty webu, ale i na profesionály z oblasti médií, kteří se v souvislosti s vyšším množstvím diskutujících setkávají s novými výzvami. Mediální prezentace menšin médii zásadně ovlivňuje veřejné mínění a postoje, především u tak citlivých témat, jakými je migrace.

Pro koho je projekt určen
Pro pedagogické pracovníky, webové experty, novináře, migranty, webeditory a studenty 

Aktivity

- Výzkum
Pět národních studií, které zkoumají způsob diskuzí a přístup online médií, a evropská studie porovnávající situaci v zemích zapojených do projektu.

- Setkání a výměny zkušeností
Participativní setkání pedagogických pracovníků, migrantů, menšin a profesionálů z oblasti médií a expertů na digitální prostředí. Evropské výměnné setkání novinářů pracujících s digitálními médii.

- Metodika dílen pro střední odborné školy a učiliště
Je určena pro pedagogické pracovníky a lektory, kteří se chtějí věnovat tématu nenávistných projevů na internetu.

- Dílny
Třídílný cyklus dílen pro střední odborné školy a učiliště je zaměřený na to, jak rozpoznat nenávistné projevy na internetu a jak na ně reagovat.

- Online kampaň
Interaktivní webová platforma a online kampaň pro mladé lidi podporující veřejnou debatu o zásadních problémech spojených s diskutováním na internetu.

- Evropská akce
Závěrečné setkání na internetovém festivalu v Pise.

Info & kontakt
czech-republic@bricksproject.eu


flag_yellow_small.jpg
Projekt je spolufinancován programem Fundamental Rights and Citizenship Evropské unie.

 

logo_BRICKS_cz.jpg    logo_popperovi.jpg

Výstupy z projektu

#HodnejKluk

#HodnejKluk

Štvou Vás nenávistné komentáře Vašich facebookových přátel? Otravují vás vulgární výroky na Twitteru? Nebo naopak patříte mezi ty, co si rádi zanadávají? Podívejte ...
21. 3. 16
Umlč nenávist! Změň jazyk, změníš svět

Umlč nenávist! Změň jazyk, změníš svět

Dne 21. března, k Mezinárodnímu dni za odstranění rasové diskriminace, je pod heslem Umlč nenávist! Změň jazyk, změníš svět a hashtagem #umlčnenávist ...
21. 3. 16

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect