Multikulturní centrum Praha

Města a inkluzivní strategie

Projekt Města a inkluzivní strategie realizovaný s finanční podporou EU se snaží být nápomocný státu a krajům (obcím) v oblasti integrace cizinců.

 

O projektu:

Projekt MIS odpovídá na poptávku státní správy zhodnotit projekty a nástroje, jejichž cílem bylo podpořit integraci cizinců v České republice, zmapovat skupiny cizinců, jejichž potřeby jsou opomíjeny a na základě příkladů národní i mezinárodní dobré praxe navrhnout inovativní řešení k zefektivnění integračního procesu na lokální úrovni. Mezi cíle projektu patří integrace osob s migrační zkušeností, zmapování a zhodnocení integrační scény v ČR se zaměřením na partnerské kraje, formulace doporučení pro samosprávy, asistence s nastavením lokálních integračních politik a strategií, tvorba databáze integračních projektů v ČR, manuál pro samosprávy k tématům lokální integrace, přenos dobrých praxí a zkušeností ze zahraničí, budování znalostních platforem na lokální, regionální i celostátní úrovni, podněty, analýzy a odborné články, kulaté stoly, expertní setkání, semináře a konference.

Délka trvání: 9/2017 - 7/2020                                                                                                       

Donor: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Partnerské organizace: 

Sdružení pro integraci a migraci (hlavní realizátor)

CESES FSV UK

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Hlavní město Praha

Liberecký kraj

Jihomoravský kraj

Projektová koordinátorka v MKC: Ina Avramioti, ina.avramioti@mkc.cz

Projekt je realizován s laskavou podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy zaměřené na podporu inovačního prostředí. Na realizaci projektu se zásadním způsobem podílejí i odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES), kteří mimo jiné stáli u jeho zrodu. Mezi další, neméně významné partnery patří Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a vybrané kraje, zejména Hl. m. Praha a Liberecký kraj, a v neposlední řadě pak i Multikulturní centrum Praha.

Výstupy z projektu

Česko přistupuje k povinným adaptačně-integračním kurzům pro migranty: jaká bude jejich podoba a co je stále v jednání

Česko přistupuje k povinným adaptačně-integračním kurzům pro migranty: jaká bude jejich podoba a co je stále v jednání

Od 1. ledna 2021 bude pro nově příchozí migranty ze zemí mimo EU povinné absolvovat tzv. adaptačně-integrační kurz....
Inspirativní projekt: Asistenční infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce

Inspirativní projekt: Asistenční infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce

Asistenční infolinka Charity ČR je bezplatná (volající platí pouze dle tarifu svého operátora) služba pomoci pro cizince s dosahem po celém území ČR v mongolském, ukrajinském a vietnamském...
28. 1. 20 Integrace
Inspirativní projekt: iDobrovolnik.cz

Inspirativní projekt: iDobrovolnik.cz

Projekt iDobrovolnik.cz vznikl jako odpověď na otázku, jak v Česku najít jednoduchou cestu propojující nabídku a poptávku dobrovolné pomoci uprchlíkům....
28. 1. 20 Integrace
Inspirativní projekt: švédština pro migranty aneb máme se co učit?

Inspirativní projekt: švédština pro migranty aneb máme se co učit?

Švédsko je jednou ze zemí s nejpropracovanějším integračním systémem vůči nově příchozím....
28. 1. 20
Zapojte se do připravovaného participativního manuálu lokální integrace!

Zapojte se do připravovaného participativního manuálu lokální integrace!

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) společně s partnery vytváří v ČR jedinečnou publikaci určenou zaměstnancům krajských i obecních úřadů, místním politikům a zaměstnancům všech institucí, které...
18. 12. 19
Inspirativní  projekt: Podpora zaměstnanosti mladých belgických migrantů Duo for a Job

Inspirativní projekt: Podpora zaměstnanosti mladých belgických migrantů Duo for a Job

Na zaměstnanost mladých se zkušeností s migrací je zaměřen projekt belgické nevládní organizace Duo for a Job....
3. 10. 19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect