Multikulturní centrum Praha

Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance

Projekt usiluje o rozvoj argumentačních kompetencí a mediální orientace žáků. Reaguje na situaci, kdy v ČR roste počet cizinců a současně dochází k radikalizaci společnosti a nárůstu negativních postojů vůči nim, a to zejména v důsledku role médií v percepci tzv. migrační krize a vrůstající relativizaci hodnoty pravdivosti v médiích. Projekt se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení, mediální gramotnosti, prevence projevů xenofobie a zmapování postojů a mediální orientace žáků.

 

O projektu: 

Projekt vychází z poznatků tuzemských i mezinárodní studií, které dlouhodobě dokazují nízký zájem žáků o společenské dění . Čeští žáci jsou na tom v porovnání s dalšími evropskými zeměmi hůře především v kategoriích tzv. aktivního občanství, jež je spojeno se schopností vést demokratickou diskuzi, s kritickým myšlením, zájmem o společenské dění a s participací na něm.

Na obecné rovině je cílem projektu poskytnout školám ucelený vzdělávací program rozvíjející kritické myšlení žáků, jejich mediální gramotnost a porozumění roli, vlivu a proměně médií, a přispívat k soc. soudržnosti v multikulturní a multietnické realitě současné Prahy.

Součástí projektu je unikátní výzkum, jehož cílem je zmapování dominantních narativů o migraci, cizincích a národnostních menšinách, které rezonují mezi žáky 20 pražských středních škol všech typů. Na výzkumu se  budou aktivně spolupracovat vybraní středoškoláci, kteří tak získají unikátní příležitost podílet se na designu výzkumu a vyzkoušet si v praxi sociologické či antropologické výzkumné techniky. Výstupy výzkumu budou pro zapojené školy využitelné například pro přesnější zacílení budoucích preventivních programů.

Výzkumnou zprávu najdete zde.

 

Metodika k projektu: 

Pracovní listy k tématu veřejný prostor můžete najít zde.

Pracovní listy k tématu pravda můžete najít zde.

Pracovní listy k médiím můžete najít zde.

 

Realizace projektu: 1.9.2017-31.7.2019

Donor: Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Praha - Pól růstu ČR

Klíčová slova: cizinci, menšiny, stereotypy, žákovský výzkum, postfaktualita, média

Koordinátor: Jan Dítko, jan.ditko(et)mkc.cz

      

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu.

Výstupy z projektu

Závěrečná evaluační zpráva projektu Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance

Závěrečná evaluační zpráva projektu Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance

Závěrečná evaluační zpráva je výstupním dokumentem klíčové aktivity č. 5 Závěrečný program a evaluace....
24. 7. 19
Prevencí předsudků jsou osobní setkání a výchova k aktivnímu občanství

Prevencí předsudků jsou osobní setkání a výchova k aktivnímu občanství

Sonda antropologického studia Anthropictures mezi pražskými středoškoláky ukázala, že se žáci o národnostních menšinách a problematice migrace příliš nebaví....
Ruka, která pomáhá, drží svět pohromadě

Ruka, která pomáhá, drží svět pohromadě

Česká policie zveřejnila nedávno dechberoucí video. Zaznamenává přejezd vlaku kousek od železniční zastávky v Kostelci nad Orlicí....
25. 6. 19
Sonda mediálních preferencí žáků pražských středních škol – závěrečná analýza

Sonda mediálních preferencí žáků pražských středních škol – závěrečná analýza

Participativní sonda se zaměřila na stereotypní narativy ve vztahu k migraci a sociální exkluzi včetně informačních zdrojů, které se objevují mezi pražskými středoškoláky....
27. 5. 19
Kde udělali Svitávečtí chybu?

Kde udělali Svitávečtí chybu?

Ve Svitávce na Blanensku odmítli místní výstavbu chráněného bydlení pro lidi s lehčími formami mentálního postižení....
1. 4. 19
1 | 2 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect