Multikulturní centrum Praha

Participace žáků na rozhodovacím procesu

Ve spolupráci s vybranými městy a školami vznikne vzdělávací program pro žáky ZŠ a SŠ, jehož cílem je posílit orientace žáků ve fungování samospráv a prakticky je seznámit s možnostmi ovlivňování rozhodovacího procesu, a to na úrovni školy (žákovské review školy, projektová výuka), i na úrovni samosprávy (žákovské plánování městské investiční akce, pocitové mapování města). Výsledky žákovských aktivit převezme město i škola a poslouží jako cenné vodítko pro zohlednění požadavků cílové skupiny.

Přestože některé formy participace jsou již na školách dobře zavedené (žáci se běžně podílí na rozhodování o vzhledu třídy, školy či na výběru exkurzí a výletů), je naší snahou vyvinout výukový program, který by uvažoval o žácích jako expertech na vlastní potřeby a jako takové je systematicky zapojoval do rozhodování o podobě školy, náplně i formě výuky, veřejného prostoru či veřejných investic.

Cílem projektu je ve spolupráci se zapojenými školami a městy vytvořit vzdělávací program pro žáky ZŠ, SŠ a SOU, zaměřený na občanské vzdělávání, zejména na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu žáků. Konkrétně cílíme na posílení schopností žáků orientovat se v principech rozhodovacího procesu, na zvýšení důvěry žáků v tento proces i vlastní schopnosti jej ovlivňovat. Vzdělávací program bude metodicky ukotven dle požadavků na akreditované programy DVPP a budou odpovídat Kritériím kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů.

Výstupy projektu (zatím neschválené):

Vzdělávací program Žákovské review školy pro žáky ZŠ najdete zde. 

Vzdělávací program Žákovské review školy pro žáky SŠ najdete zde.

Vzdělávací program Žákovské review školy pro žáky SOU najdete zde.

Vzdělávací program Pocitové mapování pro žáky ZŠ najdete zde.

Vzdělávací program Pocitové mapování pro žáky SŠ najdete zde.

Vzdělávací program Pocitové mapování pro žáky SOU najdete zde.

Vzdělávací program Žákovské review investiční akce pro žáky SŠ najdete zde.

Vzdělávací program Tvorba programu vzdělávacích procházek pro žáky SŠ najdete zde.

 

Online aktivita pro výuku v době koronavirové epidemie

Vzdělávací aktivita COVID-19 Survival Map reaguje na aktuálně probíhající koronavirovou epidemii a kombinuje práci s mapou, demokratické rozhodování i aktivní pomoc druhým. MKC Praha ji nabízí zdarma pedagogům i jejich žákům. Veškeré materiály k aktivitě si můžete stáhnout zde:

 

Délka projektu: 9/2018 - 8/2021

Donor: EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projektový koordinátor: Krista Danovská

Metodičky: Tereza Cajthamlová, Šimona Huitric


Výstupy z projektu

Kde udělali Svitávečtí chybu?

Kde udělali Svitávečtí chybu?

Ve Svitávce na Blanensku odmítli místní výstavbu chráněného bydlení pro lidi s lehčími formami mentálního postižení....

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect