Multikulturní centrum Praha

Za sdílené zájmy zahraničních a místních pracovníků

Projekt si klade za cíl sesbírat “zapomenuté hlasy” tří hlavních skupin pracujících (mobilní pracovníci z členských i nečlenských zemí EU, místní pracovníci v jednotlivých zemích EU) v několika hospodářských odvětvích, které představíme formou podcastů, textů či prostřednictvím dalších způsobů propagace.

O projektu:

Země střední a jižní Evropy se potýkají s nárůstem pracovní migrace jak ze členských, tak z nečlenských států EU, jako například z Ukrajiny či Moldávie nebo také z Rumunska a Bulharska. I přes to, že jsou zahraniční pracovníci často zaměstnavateli a některými politiky vnímáni pozitivně, pracovní migrace pro část veřejnosti zůstává kontroverzním tématem, a to zejména kvůli vnímání větší soutěže na pracovním trhu anebo obavám v místech s vyšší koncentrací pracovních migrantů.

Tento projekt reaguje na tyto rozpory mezi ekonomickými, politickými a sociálními zájmy prostřednictvím debaty s lokální evropskou veřejností. Do takové debaty budou zaprvé zapojeni místní pracovníci ve vybraných státech EU, kteří se v některých odvětvích evropského pracovního trhu potýkají s podobnými typy vyloučení (jsou vystaveni ekonomické prekarizaci, zadlužení, etnické diskriminaci), zadruhé, pracovníci z nečlenských států EU (vystaveni právní a ekonomické prekarizaci), ale zatřetí také mobilní pracovníci ze zemí EU, na nichž se v místech jejich práce a pobytu znepokojivě odrážejí negativní stereotypy spojené s imigrací. 

Zatímco se většina debat spojených s tématem integrace cizinců tradičně zaměřuje na sociální začlenění a kulturní přizpůsobování, tento projekt cílí na ekonomickou a právní realitu pracovních migrantů.  V důsledku flexibilizace a prekarizace práce se zahraniční a místní pracovníci potkávají s řadou podobných problémů. Solidaritu mezi zahraničními a místními pracovníky však narušují negativní stereotypy a neexistence společných platforem pro sdílení těchto podobných zkušeností. Tento projekt hodlá podpořit vznik takovýchto platforem.

Projekt si zaprvé klade za cíl sesbírat “zapomenuté hlasy” tří hlavních skupin pracujících (mobilní pracovníci z členských i nečlenských zemí EU, místní pracovníci v jednotlivých zemích EU) v několika hospodářských odvětvích, které představíme formou podcastů, textů či prostřednictvím dalších způsobů propagace. Zadruhé využijeme sesbírané názory místních a zahraničních pracovníků pro „vzdělávací centrum sdílených zájmů”, které bude probíhat formou policy a praktických setkání, jakož i formou webové stránky.

Délka trvání: 8/2017 –1/2019

Donor: spolufinancováno v rámci programu Evropské unie „Evropa pro občany“

 Partnerské organizace: 

University of Padova

SOLIDAR, Fundacja "Nasz Wybór"

Red House Center for Culture and Debate - Sofia

Estudios y Cooperación para el Desarrollo (ESCODE)

Projektový koordinátor: Justyna Janowska, justyna.janowska@mkc.cz 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informace uvedené na této webové stránce reflektují pouze autorovy názory. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast ani Evropská komise nenesou žádnou odpovědnost za případné šíření a užití informací obsažených na této webové stránce.

Výstupy z projektu

Spokojený zaměstnanec – spokojený zákazník. Heslo, které supermarkety neznají

Spokojený zaměstnanec – spokojený zákazník. Heslo, které supermarkety neznají

Práce v supermarketech je psychicky náročná, často špatně ohodnocená a jak opakovaně potvrzují průzkumy, zatížená prekarizací a porušováním zákoníku práce....
Pracuji v obchodě. A znám svá práva. Právní minimum pro pracující v obchodě

Pracuji v obchodě. A znám svá práva. Právní minimum pro pracující v obchodě

Pracovní podmínky v obchodních řetězcích často překračují zákoník práce a bezpečnostní předpisy....
13. 2. 19 Pracovní migrace
Zaměstnanci v supermarketech: Prekarita a solidarita na fragmentovaných pracovištích

Zaměstnanci v supermarketech: Prekarita a solidarita na fragmentovaných pracovištích

Jejich práce je tvrdá, většinou špatně placená, za pokladnami, mezi regály nebo ve skladech tráví i noci a víkendy....
30. 1. 19 Pracovní migrace
Pracovní trhy jsou o lidech. Poslechněte si příběhy zahraničních a místních pracovnic a pracovníků - co je spojuje, a jak společně bojují za důstojné pracovní podmínky.

Pracovní trhy jsou o lidech. Poslechněte si příběhy zahraničních a místních pracovnic a pracovníků - co je spojuje, a jak společně bojují za důstojné pracovní podmínky.

V sérii "Evropa pracuje" uslyšíte příběhy pracovnic a pracovníků různého původu, kteří sdílejí každodenní problémy na pracovišti....
14. 1. 19
What labour experiences and common struggles migrant and local workers share across European countries? Recommendations for policymakers and practitioners

What labour experiences and common struggles migrant and local workers share across European countries? Recommendations for policymakers and practitioners

We hereby present the you with results of our research project ‘Towards shared interests between migrant and local workers’....
13. 11. 18
Tisková zpráva: odstartoval nový projekt MKC o hledání společných zájmů mezi pracovníky

Tisková zpráva: odstartoval nový projekt MKC o hledání společných zájmů mezi pracovníky

V rámci mezinárodního projektu, který se zaměřuje na zkoumání zájmů napříč různými skupinami pracovníků, proběhlo 27. a 28. září v Praze první setkání....
1 | 2 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect