Multikulturní centrum Praha

Ukončené projekty

Světová škola

Cílem projektu je podpora českých škol v jejich zájmu o globální problematiku, začleňování globálních témat do výuky a úsilí ovlivňovat dění v místě bydliště s celosvětovým přesahem v duchu hesla...

Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností

Tento projekt se soustředí na lidskoprávní a ekonomické aspekty pracovní migrace, především na otázku rovností a nerovností mezi domácími a zahraničními pracovníky....

Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží

Projekt přispěje k dalšímu rozvoji vzdělávacího diskursu mezi českými a německými pedagogy v oblasti výchovy k demokratickému občanství a výchovu k lidským právům (EDC / HRE)....

BRICkS – Stop nenávistným projevům

Anonymní prostředí internetu je často plné nenávistných, urážlivých, xenofobních i rasistických výroků....

Match It - podpora diskuse o neformálním vzdělávání mladých lidí k demokratickému občanství v České republice a Německu

Projekt přispívá k diskuzi o vzdělávání mezi českými a německými pedagogy a lektory pracujícími v organizacích, které se věnují vzdělávání k demokratickému občanství a lidským právům (EDC/HRE)....

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Práce a pracovní podmínky žen v různých ekonomických odvětvích byly dlouhodobě stranou zájmu sociálních věd, jakož i ženských organizací....

Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“ Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu

Společně proti rasismu

Cílem projektu je boj proti anticiganistickým mýtům, hate speech a změna veřejného diskursu o Romech v lokalitách, kde došlo k projevům anticiganismu. ...

Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině

Vzdělávací projekt je zaměřený na zvyšování kapacit učitelů středních škol v Bosně a Hercegovině a na aktivizaci mladých lidí a prevenci etnonacionalismu....
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect