Multikulturní centrum Praha

Válka na Ukrajině

Základní interkulturní trénink pro pomáhající příchozím z Ukrajiny

Nabízíme ZDARMA dobrovolníkům, sociálním pracovníkům, úředníkům a zaměstnancům organizací, které dosud nepracovaly s cizinci.
Přihlásit se je možné na e-mailu: zuzana.schreiberova@mkc.cz.

Lektorka: Mgr. Zuzana Schreiberová, Multikulturní centrum Praha z. s.

Rozsah: 4 hodiny

Místo a čas: dle individuální domluvy, je možné online nebo v místě působení vaší organizace.

Interkulturní tréninky nabízíme zdarma v rámci projektu podpořeného MVČR s názvem „Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany“.

Anotace:
Vzdělávací program slouží jako uvedení účastníků do tématu interkulturního soužití se zvláštním zřetelem na nově příchozí z Ukrajiny. Slouží jako nástroj k porozumění kulturním rozdílům a pomáhá tak předcházet konfliktům a nedorozuměním. Jeho součástí jsou reálie o geografii a historii Ukrajiny, ale pouze v té míře, aby pedagogům pomohly pochopit způsoby, jakými odlišná kulturní a socioekonomická realita ovlivňuje běžný život a může se projevit v interakci při řešení každodenních záležitostí.

Okruhy:
Kultura a kulturní rozdíly – pojetí kultury, kulturní ledovec, kulturní dimenze, kulturní šok, pojetí blízkosti a vzdálenost kultur

Ukrajina: dějiny, společnost a kulturní rozdíly –  geografie a dějiny Ukrajiny, politický a ekonomický vývoj, životní úroveň, pracovní migrace, vztahy s úřady, důvěra ve stát

První kroky v adaptaci a integraci – základní principy práce s uprchlíky, specifika příchozích po ruské invazi v únoru 2022, sociální vs. jazyková integrace, komunikace s cizinci, specifika rodilých mluvčích slovanských jazyků, praktické návody a aktivity, informace o pobytovém statusu i sociální podpoře pro příchozí z Ukrajiny

Interkulturní trénink pro učitele – Ukrajina

V čem se liší nově příchozí od ukrajinské komunity, jak jsme ji dosud znali? Jaké faktory ovlivňují přístup dětí i rodičů ke vzdělávání? Jaké mají ukrajinští žáci potřeby a jak se projevují kulturní rozdíly mezi ČR a Ukrajinou?

Tento akreditovaný (DVPP) interkulturní trénink je zaměřen na učitele, kteří se chtějí lépe seznámit s ukrajinskou kulturou a porozumět kulturním rozdílům, které ovlivňují přístup dětí a rodičů ke vzdělávání. Kurz se soustředí na faktory, které ovlivňují život nově příchozích Ukrajinců v České republice (např. rozdíly v hodnotových žebříčcích, možné posttraumatické reakce, migrační zkušenosti a příčiny nevraživosti mezi lidmi). Mezi přínosy kurzu patří získání znalostí o jazykových odlišnostech a kulturních zvyklostech a také zlepšení komunikačních dovedností s cizinci.

Interkulturní trénink pomáhá vysvětlit situace, které mohou oběma stranám připadat v jejich kultuře samozřejmé či naopak nepochopitelné, a přecházet tak konfliktům a nedorozuměním.

Trénink má smysl i současné době rok po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ukazuje se totiž, že situace příchozích z Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí je v mnoha ohledech specifická. Roli mohou hrát prožitá traumata, nedobrovolnost odchodu z Ukrajiny i v mnoha případech silný zájem rodičů o pokračování vzdělávání v ukrajinštině. Během tréninku se s těmito potřebami a odlišnostmi seznámíte a poznáte i možné strategie, jak k nim přistupovat. Součástí je také krátké seznámení se sociální pomocí státu pro uprchlíky z Ukrajiny, což vám pomůže nejen porozumět životním podmínkám žáků, ale také čelit různým fámám a dezinformacím, se kterými se můžete setkávat.

Trénink doplňují i tipy pro výuku dětí s OMJ, ale je primárně zaměřen na kulturní rozdíly a základy komunikace s cizinci.

Ohlasy účastníků:

„Na školení jsme se poutavou a zasvěcenou formou dozvěděli o rozdílech v kultuře Ukrajinců a Čechů, jejich rozdílném pohledu na situace ve škole, u lékaře i jinde. Učitelé získali vhled do jejich žebříčku hodnot a zjistili, v čem se liší od hodnotového žebříčku české společnosti i co to přináší do soužití Čechů a Ukrajinců. Také jsme hovořili o složité životní situaci Ukrajinců, projevech posttraumatické stresové poruchy, důvodech, proč vzniká nevraživost mezi lidmi a efektivních způsobech pomoci. Rady a doporučení pro výuku a nastavení hranic u ukrajinských žáků byly mimořádně přínosné.“

Domluvte si termín! 

Mgr. Zuzana Schreiberová

zuzana.schreiberova@mkc.cz 

+420 728 458 426

Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou (pro jejich blízké a dobrovolníky)

Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou (pro jejich blízké a dobrovolníky)

Lidé přicházející z válečných oblastí mohou mít nejrůznější pocity – mohou cítit smutek, lítost nad tím, co všechno se v jejich zemi děje, mohou mít úzkost a strach o své blízké, kteří museli ve...
4. 3. 22
Základní otázky pro každého, kdo by chtěl nabídnout ubytování pro uprchlíky

Základní otázky pro každého, kdo by chtěl nabídnout ubytování pro uprchlíky

Vážíme si zájmu, nasazení i dobré vůle každého, kdo zvažuje nabídku ubytování pro uprchlíky. Pomoc člověku v nouzi je obohacující a naplňující zkušenost....
3. 3. 22
Jak pomáhat uprchlíkům a nepřepálit start aneb zkušenosti dlouholeté dobrovolnice

Jak pomáhat uprchlíkům a nepřepálit start aneb zkušenosti dlouholeté dobrovolnice

V tomto textu se na vás neobracím jako ředitelka Multikulturního centra Praha, ale jako dobrovolnice, která se zapojila do přímé pomoci uprchlíkům v letech 2015–2016 a podílela se...
« | 1 | 2

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect