Multikulturní centrum Praha

Práce s předsudky a stereotypy

Práce s předsudky a stereotypy

K prohlubování negativních postojů a předsudků vůči nově příchozím z Ukrajiny výrazně přispívá mimo jiné i šíření dezinformací, mezi kterými dominovalo v roce 2023 téma ukrajinských uprchlíků. I mezi aktéry integrace (např....
  • o
  • o
  • o
  • o
  • o

Aktuálně

Práce s předsudky a stereotypy

12. 12. 23

Empatická komunikace s cizinci. Naučte se rozumět i bez společného jazyka!

10. 12. 23

Máme demokracii a nebojíme se ji použít

30. 10. 23

Nabízíme

Interkulturní trénink pro učitele – Ukrajina

V čem se liší nově příchozí od ukrajinské komunity, jak jsme ji dosud znali? Jaké faktory ovlivňují přístup dětí i rodičů ke vzdělávání? Jaké mají ukrajinští žáci potřeby a jak se projevují kulturní...

Základní interkulturní trénink – práce s nově příchozími z Ukrajiny (pro sociální pracovníky)

Vzdělávací program akreditovaný u MPSV slouží jako uvedení sociálních pracovníků do tématu interkulturního soužití se zvláštním zřetelem k nově příchozím z Ukrajiny....

Základní interkulturní trénink pro pomáhající příchozím z Ukrajiny

Nabízíme ZDARMA dobrovolníkům, sociálním pracovníkům, úředníkům a zaměstnancům organizací, které dosud nepracovaly s cizinci....

Diversity management

Kurzy učí manažery i řadové pracovníky klíčovým interkulturním kompetencím potřebným k úspěchu na globalizovaném trhu práce. ...
..nabízíme více

Informační služby

..NEWSLETTER MKC   ..MONITORING TISKU

z migraceonline.cz

...více na migracionline

Knihovna

Knihy, časopisy, publikace a další materiály k prezenčnímu studiu do studovny nebo k výpůjčce ... online katalog
Výzkumné práce, studie a doprovodné publikace MKC ke stažení či k zapůjčení ... naše publikace

Naše projekty

Stereotypy a předsudky
Multikulturní historie
Migrace, práce a sociální začleňování

Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany

Cílem projektu je informování a budování kapacit pro dobrovolníky a organizace v regionech a...

Máme demokracii a nebojíme se ji použít

Projekt rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu u žáků sekundárního vzdělávání....

Kompetence pro demokratickou kulturu - nástroj pro otevřenou společnost II

Cílem projektu je skrze vzdělávací program pro pracovníky s mládeží rozvíjet demokratické,...

Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC

Cílem projektu je vytvořit 7 digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených na dějiny, společnost a...
..projekty více

Podpořte nás

Pokud byste chtěli podpořit konkrétní aktivitu MKC Praha, zašlete finanční částku na účet č. 482968953/0300 vedený u ČSOB

Děkujeme

Stážisté

Podílejte se na pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, zpracování výstupů ze seminářů, monitoringu tisku, pomáhejte nám s překlady, rešeršemi apod. V případě zájmu napište na

... support@mkc.cz

Zpravodaj MKC

Aktuální informace do vaší emailové schránky. Novinky, akce, výzkumy na téma multikulturní vzdělávání, postavení a práva menšin, migrace a uprchlíci, integrace, multikulturní historie

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect