Multikulturní centrum Praha

Soudobé dějiny

Pestré identity v kosmopolitní Praze

Pestré identity v kosmopolitní Praze

Metodika vzdělávacího programu je určena lektorům (pedagogům, pracovníkům s mládeží a všem těm, kteří mají zájem věnovat se tématu normality, identity a aktivnímu občanství....
28. 2. 22
Jen malá poznámka na okraj aneb Menšiny v českých učebnicích dějepisu

Jen malá poznámka na okraj aneb Menšiny v českých učebnicích dějepisu

Menšiny v českých učebnicích dějepisu pro základní školy jsou představovány  jen v podobě doplňujících poznámek....
Online vyučovací hodina: Lidé v pohybu

Online vyučovací hodina: Lidé v pohybu

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na důsledky změny hranic po mnichovské dohodě a vídeňské arbitráži pro obyvatelstvo Česko-Slovenska....
25. 6. 21
Online vyučovací hodina: „Ó, česká pole, na shledanou...?“

Online vyučovací hodina: „Ó, česká pole, na shledanou...?“

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na reakce československých básníků na události podzimu 1938. Tři konkrétní básně žáci společně rozebírají, aby porozuměli obsahu a motivům jejich vzniku....
25. 6. 21
Online vyučovací hodina: Druhá republika – mezi demokracií a totalitou

Online vyučovací hodina: Druhá republika – mezi demokracií a totalitou

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na období a problematiku tzv. druhé republiky....
25. 6. 21
Online vyučovací hodina:  Září 1938 – Hra velmocí

Online vyučovací hodina: Září 1938 – Hra velmocí

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na analýzu stanovisek jednotlivých zainteresovaných zemí v jednáních o odstoupení pohraničních území Československem....
25. 6. 21
Online vyučovací hodina: Když se hranice mění

Online vyučovací hodina: Když se hranice mění

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na územní změny a jejich důsledky pro Česko-Slovensko po mnichovské dohodě a vídeňské arbitráži....
25. 6. 21
Online vyučovací hodina: Bouřlivá třicátá léta

Online vyučovací hodina: Bouřlivá třicátá léta

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na dění v Evropě a v Československu na konci třicátých let 20. století....
24. 6. 21
Online vyučovací hodina: Z komínů nestoupá dým. Hospodářská krize v Československu

Online vyučovací hodina: Z komínů nestoupá dým. Hospodářská krize v Československu

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na dopady hospodářské krize na Československo....
22. 4. 21
Online vyučovací hodina: T. G. Masaryk jde do divadla. Česká a německá kultura

Online vyučovací hodina: T. G. Masaryk jde do divadla. Česká a německá kultura

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na význam české a německé kultury v první republice....
22. 4. 21
Online vyučovací hodina: Národnostní složení obyvatel republiky a perspektiva menšin

Online vyučovací hodina: Národnostní složení obyvatel republiky a perspektiva menšin

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na  mnohonárodnostní charakter československé republiky....
22. 4. 21
Online vyučovací hodina: Nejednoznačnost národní identity

Online vyučovací hodina: Nejednoznačnost národní identity

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na národnostní identitu v období první republiky....
22. 4. 21
1 | 2 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect