Multikulturní centrum Praha

Kompetence pro demokratickou kulturu

Metodika „Jak učit v tomto světě a nevyhořet“ a další doprovodné materiály, které naleznete na této stránce, jsou zaměřené na rozvoj demokratické kultury na školách. Mohou vám pomoci lépe porozumět vašemu učitelskému poslání, nastavit bezpečné a spolupracující klima ve vaší třídě či škole a efektivněji pracovat s kolegy i rodiči. Doporučujeme vám k přečtení také tiskovou zprávu z kulatého stolu na téma „Cesty podpory wellbeingu pedagogů“. A pokud vám to, co píšeme v metodice, dává smysl, vřele doporučujeme naše kurzy pro pedagogy zaměřené na podporu demokratického prostředí na Vaší škole.

METODIKA O ROZVOJI KOMPETENCÍ PRO DEMOKRATICKOU KULTURU VE ŠKOLÁCH

Tato metodika určená učitelům a ředitelům základních a středních škol obsahuje jak teoretické základy (koncept KDK, zkušenosti demokratických škol), tak konkrétní náměty k uvádění a rozvoji demokratických prvků do školního vzdělávání (metoda nenásilné komunikace, prevence šikany, inkluze, participace, práce s kontroverzními tématy a využití zážitkové pedagogiky). Zvláštní pozornost si zaslouží i závěrečný oddíl věnovaný podpoře wellbeingu pedagogů. >>

 

 

PŘÍLOHA METODIKY Č. 1 – MODEL KOMPETENCÍ PRO DEMOKRATICKOU KULTURU

Model kompetencí pro demokratickou kulturu vytvořený mezinárodním týmem pod patronací Rady Evropy v roce 2016 představuje souhrn dvaceti znalostí, dovedností, postojů a hodnot, které by měly být vlastní každému občanovi demokratické společnosti. Naše syntetická prezentace vychází z anglického originálu oficiálního dokumentu Rady Evropy. >>

 

 

 

PŘÍLOHA METODIKY Č. 2 – KOMUNIKAČNÍ SIGNÁLY

Souhlas, nesouhlas, veto, nerozumím, zpomal… Při diskuzních aktivitách v kruhu je výhodné používat neverbální gesta pomocí dlaní. Osvojení těchto signálů napomáhá efektivnější komunikaci ve skupině. >>

 

 

 

PŘÍLOHA METODIKY Č. 3 - PRACOVNÍ LISTY

Soubor pracovních listů doplňuje metodiku zaměřenou na rozvoj demokratické kultury na školách „Jak učit v tomto světě a nevyhořet“.  Naleznete v nich jednak praktické aktivity do hodin (dramatické hry, prevence šikany, kontroverzní témata a dezinformace aj.), dále trochu teorie (reformní pedagogika v Čechách) a v neposlední řadě „Deník pedagoga“, který Vám může sloužit jako praktická a zároveň hravá pomůcka při reflexi Vaší pedagogické praxe. >>

 

 

 

UČITEL V POHODĚ, DÍTĚ V POHODĚ“ ANEB JAK LÉPE PODPOROVAT PEDAGOGY

Tisková zpráva z kulatého stolu s předními českými odborníky na téma školního vzdělávání a prevence syndromu vyhoření. >>

 

 

 

 

INFOGRAFIKA „WELLBEING UČITELŮ“

Přehled základních doporučení k péči o sebe pro české pedagogy včetně odkazů na aktuální podpůrné projekty. >>

 

 

 

 

 

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

V souvislosti s naší novou metodikou nabízíme dva semináře pro pedagogy akreditované MŠMT s názvem ŠKOLA V DEMOKRACII a DEMOKRACIE VE ŠKOLE. >>

 

„Učitel v pohodě, dítě v pohodě“ aneb Jak lépe podporovat pedagogy

„Učitel v pohodě, dítě v pohodě“ aneb Jak lépe podporovat pedagogy

Období covidové pandemie psychicky vyčerpalo většinu vyučujících i žáků. Nyní se většina škol potýká s další výzvou v podobě studujících z Ukrajiny....
13. 10. 22

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect