Multikulturní centrum Praha

Příběhy těch, co museli jít

Projekt rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu pražských středoškoláků prostřednictvím mapování příběhů lidí, kteří byli za proměnlivých okolností nuceni z hlavního města Prahy odejít.

Do výuky předmětů dějepis, zeměpis, český jazyk a základy společenských věd přinese projekt do pražských středních škol sérii workshopů věnovaných proměnám pražské populace v uplynulých desetiletích. Na workshopy žáci naváží prací na vlastních projektech: vyrazí do terénu za pamětníky a v rozhovorech s nimi, ale též s dalšími místními aktéry či odborníky na problematiku gentrifikace a sociálního vyloučení, budou zkoumat příčiny odchodu i jeho dopady na místa i životy odstěhovaných. Příběhy, které žáci sesbírají a zpracují, budou veřejně prezentovány a publikovány.

Projekt přináší též aktivity pro pedagogy a kultivaci demokratického prostředí ve škole: metodické semináře pro podporu žákovské projektové práce, semináře pro podporu demokratického klima ve škole či diseminační semináře k uchopení problematiky proměny pražské populace z perspektiv různých oborů sociálně vědního a historického bádání.

Klíčová slova: menšiny, vysídlení, gentrifikace, demografie, žákovské projekty

Č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001446

Období realizace projektu: 11/2019 - 6/2022

Donor: EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Praha – Pól růstu

Výstupy z projektu

Příběhy těch, co museli jít – evaluační zpráva

Příběhy těch, co museli jít – evaluační zpráva

Cílem závěrečné evaluační zprávy je shrnout proces realizace projektu s ohledem na dosahování dílčích cílů a také zhodnotit, zda se povedlo konkrétních cílů dosáhnout – tedy zda projekt splnil...
1. 6. 23
Metodika vzdělávacího programu „Příběhy těch, co museli jít“

Metodika vzdělávacího programu „Příběhy těch, co museli jít“

Metodika vzdělávacího programu Příběhy těch, co museli jít je určena středoškolským pedagogům, kteří mají zájem věnovat se ve výuce tématu proměn obyvatelstva českých zemí v uplynulém století....
25. 12. 22
Studenti chtějí chodit do školy, potřebují však cítit, že je připravuje na jejich budoucí život

Studenti chtějí chodit do školy, potřebují však cítit, že je připravuje na jejich budoucí život

Studenti a studentky Gymnázia Přípotoční strávili spolupráci s MKC Praha v intenzivním každotýdenním kontaktu téměř půl roku....
23. 12. 22
Jak mladí pohlíží na Romy? Srovnání názorů pražských a severočeských středoškoláků

Jak mladí pohlíží na Romy? Srovnání názorů pražských a severočeských středoškoláků

Žákyně Gymnázia Jana Nerudy v Praze 1 projevily zájem zjistit více o rasismu v českých školách....
24. 11. 22
Naše vize školy

Naše vize školy

Metropolitní odborná a umělecká střední škola nabízí obory kadeřník, vlásenkář a maskér, vlasová kosmetika, masér, kosmetické služby, umělecké řemeslné práce, podnikání....
24. 11. 22
Příběh Litvínova

Příběh Litvínova

Litvínovský Janov byl vybudován jako výstavní a moderní sídliště. Postupem času se ale proměnil v sociálně vyloučenou lokalitu....
23. 11. 22
1 | 2 | 3 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect