Multikulturní centrum Praha

Příběhy těch, co museli jít

Projekt rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu pražských středoškoláků prostřednictvím mapování příběhů lidí, kteří byli za proměnlivých okolností nuceni z hlavního města Prahy odejít.

Do výuky předmětů dějepis, zeměpis, český jazyk a základy společenských věd přinese projekt do pražských středních škol sérii workshopů věnovaných proměnám pražské populace v uplynulých desetiletích. Na workshopy žáci naváží prací na vlastních projektech: vyrazí do terénu za pamětníky a v rozhovorech s nimi, ale též s dalšími místními aktéry či odborníky na problematiku gentrifikace a sociálního vyloučení, budou zkoumat příčiny odchodu i jeho dopady na místa i životy odstěhovaných. Příběhy, které žáci sesbírají a zpracují, budou veřejně prezentovány a publikovány.

Projekt přináší též aktivity pro pedagogy a kultivaci demokratického prostředí ve škole: metodické semináře pro podporu žákovské projektové práce, semináře pro podporu demokratického klima ve škole či diseminační semináře k uchopení problematiky proměny pražské populace z perspektiv různých oborů sociálně vědního a historického bádání.

Klíčová slova: menšiny, vysídlení, gentrifikace, demografie, žákovské projekty

Č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001446

Období realizace projektu: 11/2019 - 6/2022

Donor: EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Praha – Pól růstu

Výstupy z projektu

Příběh Litvínova

Příběh Litvínova

Litvínovský Janov byl vybudován jako výstavní a moderní sídliště. Postupem času se ale proměnil v sociálně vyloučenou lokalitu....
23. 11. 22
Kam kráčíš Karlíne?

Kam kráčíš Karlíne?

  Studenti gymnázia PORG zpracovali spolu s Multikulturním centrem Praha projekt nazvaný Kam kráčíš Karlíne?, který se zaměřuje na proměnu pražské čtvrti – zvláštní pozornost pak...
17. 11. 22
Proč jsou Romové diskriminováni při hledání práce?

Proč jsou Romové diskriminováni při hledání práce?

Jak a kde se projevuje diskriminace? Co vede lidi k předsudečnému jednání a jak se cítí ti, kteří jsou diskriminováni? I takové otázky si pokládali studenti a studentky Střední odborné školy...
12. 11. 22
Proměny Karlína pohledem žáků gymnázia PORG Libeň – 3. díl

Proměny Karlína pohledem žáků gymnázia PORG Libeň – 3. díl

SOUŽITÍ Proměna Karlína se ve veřejné debatě spojuje právě s proměnou obyvatel, konkrétně s úbytkem těch romských....
Proměny Karlína pohledem žáků gymnázia PORG Libeň – 1. díl

Proměny Karlína pohledem žáků gymnázia PORG Libeň – 1. díl

GENTRIFIKACE Gentrifikaci lze v nejširším slova smyslu definovat jako proces proměny města nebo jeho částí, který vede ke zvýšení cen nemovitostí v dané oblasti, a tím pádem také k...
Proměny Karlína pohledem žáků gymnázia PORG Libeň – 2. díl

Proměny Karlína pohledem žáků gymnázia PORG Libeň – 2. díl

KARLÍN V PROMĚNÁCH ČASU O Karlíně se mluví především jako o čtvrti, která prochází nebo již prošla procesem změny....
« | 1 | 2 | 3 | »

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect