Multikulturní centrum Praha

Příběhy těch, co museli jít

Projekt rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu pražských středoškoláků prostřednictvím mapování příběhů lidí, kteří byli za proměnlivých okolností nuceni z hlavního města Prahy odejít.

Do výuky předmětů dějepis, zeměpis, český jazyk a základy společenských věd přinese projekt do pražských středních škol sérii workshopů věnovaných proměnám pražské populace v uplynulých desetiletích. Na workshopy žáci naváží prací na vlastních projektech: vyrazí do terénu za pamětníky a v rozhovorech s nimi, ale též s dalšími místními aktéry či odborníky na problematiku gentrifikace a sociálního vyloučení, budou zkoumat příčiny odchodu i jeho dopady na místa i životy odstěhovaných. Příběhy, které žáci sesbírají a zpracují, budou veřejně prezentovány a publikovány.

Projekt přináší též aktivity pro pedagogy a kultivaci demokratického prostředí ve škole: metodické semináře pro podporu žákovské projektové práce, semináře pro podporu demokratického klima ve škole či diseminační semináře k uchopení problematiky proměny pražské populace z perspektiv různých oborů sociálně vědního a historického bádání.

Klíčová slova: menšiny, vysídlení, gentrifikace, demografie, žákovské projekty

Č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001446

Období realizace projektu: 11/2019 - 6/2022

Donor: EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Praha – Pól růstu

Výstupy z projektu

Pražští středoškoláci zkoumali populační proměny Prahy. Výsledky představí na konferenci

Pražští středoškoláci zkoumali populační proměny Prahy. Výsledky představí na konferenci

Multikulturní centrum Praha pořádá spolu s pražskými středoškoláky studentskou konferenci zaměřenou na populační proměny Prahy v uplynulém století.  Konference se uskuteční 9....
2. 6. 22
« | 1 | 2 | 3

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect