Multikulturní centrum Praha

30. 10. 23 Zdroj: migraceonline.cz

Máme demokracii a nebojíme se ji použít

Máme demokracii a nebojíme se ji použít

Metodika Máme demokracii a nebojíme se ji použít je určena učitelům středních škol, kteří chtějí své žáky vést k zájmu o občanskou společnost a ukázat jim způsoby, jak se na ní mohou podílet. Kompletní metodiku si můžete stáhnout tady.

Dlouhodobé výzkumy ukazují, že mladí lidé v Česku vykazují jen malý zájem o zapojení do demokratické společnosti. Za nejlepší způsob, jak tento trend změnit, považujeme nejen vzdělávat středoškoláky v tom, jak občanská společnost funguje a jak se do ní mohou zapojit, ale především jim dát možnost si nějakou formu participace vyzkoušet. Je pro nás klíčové umožnit jim zažít pocit, že můžou něco změnit oni sami. Podle naší zkušenosti se totiž mladí lidé o svět kolem sebe zajímají a často se citlivě vztahují k jeho problémům, jen potřebují podpořit, aby si k participaci našli svou vlastní cestu. A to je hlavním cílem metodiky, kterou právě vysílá do světa Multikulturní centrum Praha.

Komu je metodika určena

Metodika je určena především středoškolským pedagogům, kteří vyučují základy společenských věd, občanskou nauku nebo volitelné semináře zabývající se demokracií a občanskou společností. Mohou ji ale využít všichni pedagogové, kteří mají chuť se studujícími vyzkoušet práci na vlastních projektech nebo kteří hledají způsoby, jak posílit demokratické klima na své škole. 

Co v metodice naleznete

Metodika obsahuje tři hlavní části. V první naleznete cyklus výukových lekcí zaměřených na pět klíčových témat: moc, svoboda, integrace, zájmy a participace. Lekce zahrnují moderní výukové metody jako rolové hry, World Café či práci s audiovizuálními materiály. Žákyně a žáci se učí vést demokratickou diskuzi, formulovat vlastní názory a zároveň respektovat názory druhých. Celý tento cyklus uvádí nultá lekce, která prostřednictvím diskuze s pozvaným hostem nabízí úvod do občanské participace a motivuje studující k hlubšímu zapojení.

V druhé části metodiky Vás provedeme tím, jak žáky přivést k realizaci jejich vlastních projektů. Studující budou s pomocí myšlenkových map hledat témata, která se jich osobně dotýkají, aby z nich posléze vytvořili vlastní projekt, jehož prostřednictvím dokážou něco změnit. Díky projektové žádosti si naplánují jednotlivé kroky k uskutečnění projektu, který pak samostatně či s podporou odborníků z praxe realizují. Žáci si také vyzkouší prezentaci svého projektu, a to podle vaší volby buď před svými spolužáky ve třídě, či před širším publikem.

Třetí část metodiky pak pokrývá dvě důležitá témata, která se prolínají oběma předchozími částmi, a to společné reflexe a skupinová práce. Naleznete zde praktické tipy, jak přistupovat k reflexím na konci jednotlivých lekcí či jednotlivých aktivit a jak pracovat se žáky při skupinových aktivitách. Naleznete zde také tipy na publikace, které nabízejí konkrétní cvičení zaměřená na rozvoj schopnosti spolupráce.

V neposlední řadě v metodice naleznete ukázky z projektů, které realizovali žáci z pilotních škol, tipy na neziskové organizace, které mohou žáky podpořit při realizaci projektů, či odkazy na stránky se zajímavými výukovými materiály zaměřenými na demokratické vzdělávání.

Jakých jsme dosáhli výsledků

Díky úvodním teoretickým lekcím se žákyně a žáci více zorientovali v oblasti občanského aktivismu a participace. Lépe se také dokázali vcítit do lidí, kteří trpí nějakou formou znevýhodnění.

Práce na projektech studenty aktivizovala a vedla je k vystoupení z jejich komfortní zóny. Žáci dokázali samostatně vyjednávat s vedením školy i s úřady a na realizaci svých projektů dobrovolně pracovali ve volném čase mimo školní výuku i o prázdninách. Studenti ocenili, že mohli vymyslet projekt zcela dle svého zájmu, na což ze školní výuky nejsou zvyklí. Díky tomu mohli zažít, jaké to je pracovat na něčem, na čem jim opravdu záleží. Zdárné dotažení projektů do konce pak posílilo jejich sebevědomí a začali se více angažovat jak na jiných školních projektech, tak i ve svém volném čase. V neposlední řadě pak společná práce na projektech posílila dobré vztahy ve třídě a spolu s interaktivními workshopy přispěla k lepší schopnosti spolupráce.

Jak metodika vznikala

Metodika shrnuje poznatky, které jsme načerpali během dvouletého projektu Máme demokracii a nebojíme se ji použít, který v letech 2021-2023 pořádalo Multikulturní centrum Praha pod záštitou EU, OP Praha - PÓl růstu ČR. Cílem projektu bylo přinést do škol inovativní vzdělávací aktivity zaměřené na šíření povědomí o participaci a aktivním občanství. Program proběhl na pěti pražských středních školách nejrůznějšího zaměření (gymnázium, střední odborné školy, střední umělecká škola, střední škola sociální) a metodiku jsme na základě zpětné vazby od žáků, učitelů i přizvaných odborníků průběžně upravovali tak, aby ji šlo dobře používat na všech typech středních škol.


Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect