Multikulturní centrum Praha

Partneři

Naše aktivity a projekty realizujeme ve spolupráci s těmito organizacemi:
(řazeno abecedně)

Adalbert Stifter Verein e.V., Německo
www.stifterverein.de

ADO SAH ROM, Rumunsko
www.adosahrom.ro

AFIES, Španělsko
www.afies.com

AFS Mezikulturní programy, o.s., Česká republika
www.afs.cz

ARPOK, o. p. s.
www.arpok.cz

Centro Zaffiria, Itálie
facebook.com/centro.zaffiria

Centrum pro společenské otázky - SPOT, Česká republika
centrumspot.cz

Centrum pro výzkum měst a regionů, Česká republika
web.natur.cuni.cz/cvmr

Centre Bruxellois d´Action Interculturelle absl - CBAI, Belgie
www.cbai.be

Cospe, Itálie
www.cospe.it

Člověk v tísni, Česká republika
www.clovekvtisni.cz/cs

Diakonie ČCE - středisko celostátních programů a služeb
scps.diakonie.cz

Diversity Development Group, Litva
diversitygroup.lt

ebb (Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH), Německo
www.ebb-bildung.de

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Česká republika
fhs.cuni.cz

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Česká republika
www.fss.muni.cz/cz/site/struktura/katedry/katedra_sociologie

Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt, Rakousko
www.forba.at/en

Foundation of Subjective Values, Maďarsko

www.szubjektiv.org

Friedrich-Ebert-Stiftung Praha (FES), Česká Republika
www.fesprag.cz

Galician Foundation for Regional Development

Geomigrace, Česká republika
www.geomigrace.cz

Glocal Community Voice, Švédsko
glocalcommunityvoice.eu

Grimme Institut, Německo
www.grimme-institut.de

Humanity in Action Deutchland e.V., Německo
www.humanityinaction.org/germany

Independent Journalism Foundation, Maďarsko
www.cij.hu/en

InfoCizinci
infocizinci.cz

Informační centrum OSN v Praze, Česká republika
www.osn.cz

Institute of Public Affairs, Polsko
www.isp.org.pl

JYVASKYLAN YLIOPISTO, University of Jyväskylä, Finsko
www.jyu.fi

Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika
www.antropologie.org

Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte, Německo
www.dresden.de/de/03/070/c_01.php

Liga za ľudské práva, Slovensko
www.hrl.sk

LINC Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid, Belgie
www.vsng.be

Malach Centre for Visual History, Česká republika
ufal.mff.cuni.cz/cvhm

MediaAnimation, Belgie
www.media-animation.be

Nadácia Milana Šimečku, Slovensko
www.nadaciamilanasimecku.sk

Nansen Dialogue Centre Mostar, Bosna a Hercegovina
www.nansen-dialogue.net

National Association for Neighbourhood Management (NANM), Velká Británie
localneighbourhood.org

Media Monitoring Agency, Rumunsko
www.activewatch.ro

Migrants Resource Centre, Velká Británie
www.migrantsresourcecentre.org.uk

Migration Policy Group, Belgie
www.migpolgroup.com

New America Media, USA
newamericamedia.org

Organizace pro pomoc uprchlíkům, Česká republika
www.opu.cz

Österreichischer Integrationsfonds, Rakousko
www.integrationsfonds.at/

Peace Institute, Slovinsko
www.mirovni-institut.si

Polnischer Sozialrat, Německo
www.polskarada.de

Přírodovědecká Fakulta UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj

Rejs e.V., Německo
www.plotki.net

Sano Paila (a little step), Nepál
sanopaila.org.np

Sdružení pro integraci a migraci, Česká republika
www.migrace.com

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO, Nizozemí
www.somo.nl

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskie, Polsko
etnograficzna.pl

The Danube Memorial Ein Verein zur Errichtung eines Denkmals, Rakousko
theviennaproject.org

Together-Razem Centre, Polsko
together-razem.org

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA, Itálie
www.unipd.it

Ústav politologie, FF UK, Česká republika
upol.ff.cuni.cz

Ústav etnologie, FF UK, Česká republika
etnologie.ff.cuni.cz

Veřejný ochránce práv, OMBUDSMAN, Česká republika
www.ochrance.cz


Partnerské sítě

DARE, Německo
www.dare-network.eu

European Cultural Foundation, Nizozemí
www.eurocult.org

FORS, Česká republika
www.fors.cz

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Česká republika
www.konsorcium-nno.cz

Platforma pro sociální bydlení, Česká republika
socialnibydleni.org

Solidar foundation for humanitarian development and european cooperation, Belgie
www.solidar.org

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect