Multikulturní centrum Praha

Poslání a cíle

20. století znamenalo narušení multikulturního dědictví českých zemí. S integrací České republiky do Evropské unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a plurální. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje a podněcuje, ale na straně druhé může také vytvářet napětí a nepochopení uvnitř společnosti. Posláním Multikulturního centra Praha je přispět k lepšímu porozumění této mnohovrstevné reality.

Od počátků činnosti v roce 1999 dosahuje Multikulturní centrum Praha svých cílů prostřednictvím veřejných debat, různorodé vzdělávací, kulturní a informační činnosti, výzkumu, publikování a vzájemného propojování osob i organizací s obdobnými cíli z ČR i ze zahraničí.

V Multikulturním centru Praha:

  • Informujeme nejširší veřejnost i odborníky o soužití etnik v ČR a jiných částech světa.
  • Vytváříme prostor pro komunikaci, poznávání a výzkum rozmanitých evropských i mimoevropských kultur a identit.
  • Iniciujeme diskusi o migračních procesech, utváření kulturní a etnické identity, vztazích mezi menšinami a většinami, národu a nacionalismu, kulturní pluralitě, vzdělávání a státní politice, postojích k jinakosti.
  • Podporujeme interkulturní gramotnost jednotlivců a institucí v ČR.
  • Hledáme otázky a odpovědi související se situací různých sociokulturních skupin na území České republiky.
  • Realizujeme projekty ovlivňující jednotlivce a instituce k vytváření vhodných podmínek pro fungující pluralitní společnost v ČR.

Bližší informace o našich projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha najdete zde a ve výročních zprávách organizace.

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect