Multikulturní centrum Praha

Zaměstnanci

Výkonná ředitelka

Zuzana Schreiberová vystudovala bakalářský obor Studium Humanitní vzdělanosti na FHS UK, kde se zabývala současnou pražskou židovskou komunitou. V navazujícím magisterském studiu Obecné antropologie se specializovala na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová studia. Od zaří 2015 se věnuje také pomoci uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák a dalších dobrovolnických iniciativ. V organizaci koordinovala od března 2016 projekt Praha sdílená a rozdělená a od srpna 2017 je výkonnou ředitelkou a statutární zástupkyní.

Kontakt: director@mkc.czzuzana.schreiberova@mkc.cz

Finance a účetnictví

Mariana Slačálková Otterová vystudovala religionistiku a judaistiku na HTF UK. V MKC Praha pracuje od srpna 2017, do konce roku 2019 na pozici administrativní pracovnice, od ledna 2020 jako finanční manažerka. Má ráda ráda pořádek a tabulky i kreativitu a nadšení ze života.

Kontakt: mariana.otterova@mkc.cz

Denisa Zobačová vystudovala FF UK v Praze, obor Informační studia a knihovnictví. Tématem její diplomové práce byl projektový management. S MKC Praha spolupracuje od roku 2009. Od dubna 2014 pracovala na pozici finanční manažerky, momentálně má na starosti účetnictví a vzdělávací programy v rámci diversity managementu.

Kontakt: denisa.zobacova@mkc.cz

Interkulturní vzdělávání

Tatiana Bírešová vystudovala historii a pedagogiku na FF UK. Problematice výuky dějepisu a ostatních společenskovědních předmětů se věnuje od roku 2015. V MKC Praha působí na pozici metodičky v rámci projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích. 

Kontakt: tatiana.biresova@mkc.cz 

Tereza Cajthamlová vystudovala žurnalistiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dříve pracovala jako novinová redaktorka nebo sociální pracovnice pomáhající obětem předsudečného násilí. Momentálně vytváří a testuje vzdělávací programy v Multikulturním centru Praha, kde se věnuje především tématům spojeným s demokracií, participací, mediální výchovou nebo prevencí předsudků a stereotypů.

Kontakt: tereza.cajthamlova@mkc.cz 

Krista Danovská vystudovala politologii na FF UK a sociologii a sociální politiku na FSV UK. Dříve působila jako sociální pracovnice a v MKC Praha je koordinátorkou projektu Máme demokracii a nebojíme se ji použít. Do práce jí občas doprovází její uštěkaný pes Dobby.

Kontakt: krista.danovska@mkc.cz

Jan Dítko v MKC pracuje od 2012 a v současnosti je metodikem projektu Příběhy těch co museli jít. Jezdí na kole, bydlí v regionech a je pyšný na svůj špatný hudební vkus.

Kontakt: jan.ditko@mkc.cz

Karina Hoření pracuje v Multikulturním centru Praha jako metodička projektu „Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC“. Vystudovala historii a sociologii na Masarykově Univerzitě. Historickému vzdělávání se v rámci různých institucí a projektů věnuje od roku 2012. Jejím cílem je, aby vzdělávání bylo o všech a pro všechny (a taky zaběhnout jizerskou padesátku rychleji než loni).

Kontakt: karin.horeni@seznam.cz

Šimona Huitric vystudovala sociální pedagogiku na FF UK a v MKC působí od ledna 2020 jako metodička participace a průvodkyně škol demokratickou kulturou. Věnuje se tématům aktivního občanství a rozvoji komunit.

Kontakt: simona.huitric@mkc.cz

Klára Lipavská pracuje v MKC Praha jako koordinátorka projektu Kompetence pro demokratickou kulturu zamřeného na vzdělávání učitelů. Projekt se snaží podpořit pedagogy v tom, aby ve svých třídách a školách dokázali nastavit prostředí, které je podnětné a bezpečné nejen pro všechny děti, bez ohledu na jejich kulturní čí sociální zázemí, ale také pro samotné učitele. Jako vystudovaná judaistka a religionistka má přirozeně ráda kulturní rozmanitost a považuje za důležité podporovat projekty zaměřené na zvyšování tolerance, vzájemného porozumění a sounáležitosti mezi lidmi.

Kontakt: klara.lipavska@mkc.cz

Jiří Pešek je metodikem kurzu demokratického vzdělávání pro učitele. V minulosti pracoval jako římskokatolický duchovní, vojenský kaplan, učitel na gymnáziu a na univerzitě či jako průvodce turistů. Rád cestuje, sportuje a poznává zajímavé lidi.

Kontakt: jiri.pesek@mkc.cz

Kateřina Šimková vystudovala kulturní antropologii a nyní je koordinátorkou projektu Příběhy těch, co museli jít. Ráda jezdí na výlety, zpívá a chodí po kopcích.
Kontakt: katerina.simkova@mkc.cz

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect