Multikulturní centrum Praha

Stop nenávistným projevům - workshop pro studenty

Proti nenávistným projevům na internetu a na budování respektu v online prostředí a v každodenním životě.

Pro koho je workshop určen: žáci gymnázií, SOŠ a SOU

Délka: Workshop sestává ze tří samostatných dílen v rozsahu 90 minut, které tvoří jeden celek. V ideálním případě dílny pro jednu třídu proběhnou s týdenním odstupem.

Min. / max. počet účastníků: 10 – 30 účastníků (jedna třída)

Workshop je zpracovaný na základě nejnovějších trendů v interkulturním vzdělávání, osobnostně sociální výchově a zážitkové pedagogice, v rámci mezinárodního projektu BRICkS-Stop nenávistným projevům.

Cílem dílen je to, aby žáci uměli rozpoznat hate speech/nenávistné projevy na internetu a aby byli motivováni na ně reagovat a věděli jak. Součástí je také podpora žáků při vedení vlastních aktivit vztahujících se k problematice nenávistných projevů v online prostředí.

Více o workshopu: 

V rámci nabízeného workshopu se žáci naučí: a) rozpoznat nenávistné projevy (a stereotypy) a to, jak tyto vznikají i jak ovlivňují život skupin a jednotlivců b) uvědoměle a kriticky přistupovat k informacím, které se objevují na sociálních sítích a internetu  c) zacházet s nenávistnými projevy na internetu 

Žáci si dále aktivně vyzkouší, jak mohou vystupovat proti nenávistným projevům ve společnosti. Lektoři studentům představí různé nástroje a způsoby, jak se lze podílet na budování respektu v online prostředí a budou je motivovat k předložení nápadů na vlastní „miniprojekty/aktivity“. V závěru workshopu budou nápady vyhodnoceny a ty nejzajímavější budou posléze vybrány k realizaci.

Kontakt: tereza.cajthamlova@mkc.cz


 bricks_studenti_02.jpg  bricks_studenti_03.jpg  bricks_studenti_04.jpg  bricks_studenti_05.jpg  bricks_studenti_06.jpg  bricks_studenti_07.jpg

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect