Multikulturní centrum Praha

Základní interkulturní trénink – práce s nově příchozími z Ukrajiny (pro sociální pracovníky)

Lex Ukrajina II

Vzdělávací program akreditovaný u MPSV slouží jako uvedení sociálních pracovníků do tématu interkulturního soužití se zvláštním zřetelem k nově příchozím z Ukrajiny. Slouží jako nástroj k porozumění kulturním rozdílům a pomáhá tak předcházet konfliktům a nedorozuměním.

Součástí programu jsou reálie o geografii a historii Ukrajiny, ale pouze v té míře, aby sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách pomohly pochopit způsoby, jakými odlišná kulturní a socioekonomická realita ovlivňuje každodenní život, a může se tak projevit v interakci s klienty sociálních služeb a sociálního poradenství. Pozornost je věnována zásadám správné komunikace s cizinci včetně praktického nácviku a upozornění na nejčastější chyby.

Těžiště školení spočívá v seznámení se specifickými situacemi, které jsou s nově příchozími z Ukrajiny spojeny (aspekty jako nucená migrace, sociální práce v diaspoře cizinců, rozdíly v důvěře v úřady, ale i prevence potenciálně sociálně patologických jevů – např. role zprostředkovatelů, nelegální zaměstnávání, problematika pracovních agentur). Program zahrnuje i specifika dlouhodobé integrace v situaci po ruské invazi – situace rozdělených rodin, kdy většinu uprchlíků tvoří ženy a děti, velký zájem původní země, aby se její občané vrátili na Ukrajinu, působící jako bariéra v integraci atd. Účastníkům budou také představeny důležité a ověřené zdroje informací týkajících se nově příchozích z Ukrajiny a poslední legislativa (zákony Lex Ukrajina).

 

Číslo akreditace: A2023/0590-SP/PC/PP/VP

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect