Multikulturní centrum Praha

Workshop pro pedagogy: Jak pracovat s předsudky a tématem války v době dezinformací

Světová pandemie COVID-19 ještě neskončila a už nás zahlcuje další krize, tentokrát válečná. Světové události se promítají i do dění ve školách a stávají se tématem vyučovacích hodin. Jak mluvit s žáky o proměňujícím se světě a výzvách současnosti? Jak učit o médiích v době informační války a dezinformací? Jak pomoci žákům z Ukrajiny a Ruska, kterých se válka a její dopady osobně dotýkají? Jak posilovat demokratické hodnoty a respekt k druhému v atmosféře strachu a nejistoty?

Na tyto a podobné otázky odpovídá náš workshop pro pedagogy. Kromě metodických doporučení se účastníci seznámí také s konkrétními aktivitami, které mohou použít ve výuce.

Webinář pro učitele: Jak pracovat s předsudky a tématem války v době dezinformací

Workshop vedou lektorky Tereza Cajthamlová a Zuzana Schreiberová 

Tereza Cajthamlová vystudovala žurnalistiku a sociální práci na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Dříve pracovala jako redaktorka v novinách, sociální pracovnice pomáhající lidem ohroženým sociálním vyloučením a předsudečným násilím a věnovala se také vzdělávání odborné i laické veřejnosti. V MKC Praha působí od září 2018 jako metodička vzdělávacích programů.

Zuzana Schreiberová vystudovala bakalářský obor Studium Humanitní vzdělanosti na FHS Univerzity Karlovy v Praze. V navazujícím magisterském studiu Obecné antropologie se specializovala na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová studia. Od září 2015 se věnuje také pomoci uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák a dalších dobrovolnických iniciativ. Od srpna 2017 je výkonnou ředitelkou MKC Praha a statutární zástupkyní.

Více informací na e-mailu tereza.cajthamlova@mkc.cz.

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect