Multikulturní centrum Praha

Diversity management

Kurzy učí manažery i řadové pracovníky klíčovým interkulturním kompetencím potřebným k úspěchu na globalizovaném trhu práce.

Pro koho jsou kurzy určeny: cílovou skupinou programu je střední a vyšší management, ale i řadoví zaměstnanci českých a zahraničních firem působících v České republice, které expandují na zahraniční trhy či spolupracují se zahraničními partnery, často z velmi odlišných národních kultur.

Délka: 8 hodin (dle potřeb je možné vytvořit i vícedenní školení)

Min. / max. počet účastníků: školení může být realizováno pro jednotlivce i skupiny (max. počet účastníků je 15)

Cena: od 26.000 Kč (závisí na typu školení)

Lektorky a lektoři vzdělávacího programu Diversity Management jsou kvalifikovaní odborníci z řad zaměstnanců MKC Praha a z širokého okruhu spolupracovníků a partnerů organizace. Naši lektoři mají praktickou zkušenost s pracovním působením či životem v odlišné kultuře.

Kontakt: denisa.zobacova(at)mkc.cz

Vzdělávací program Diversity management realizujeme již od roku 2004. Náš program absolvovali zaměstnanci např. těchto firem: Škoda Auto a.s., Škofin a.s., MANN+HUMMEL, Interdean, spol. s r.o., Diplomatická akademie MZV ČR. 


Nabízená školení:

Rozvoj interkulturních kompetencí (se zaměřením na jednotlivé země/regiony)

  • Cílem školení je rozvinout interkulturní kompetence zaměstnanců firem - účastníků školení – a připravit je na pracovní komunikaci s partnery z jiných zemí (např. Indie, Ruska, Číny nebo Německa), a to především s ohledem na klíčové interkulturní kompetence zaměstnanců.

Život a práce v ČR / Life and Work in Czech Republic

  • Cílem školení je posílení interkulturních kompetencí zahraničních kolegů či nově příchozích cizinců do společnosti, kteří pocházejí ze zemí tak různorodých jako jsou Německo, Francie, Čína či Rusko. Hlavním cílem kurzu je poskytnout účastníkům kvalitní orientaci ve specifickém společenském, kulturním a pracovním prostředí České republiky. Kurz tak usnadní lepší adaptaci účastníků kurzu a předejde nejrůznějším nedorozuměním vycházejícím z neznalosti, či odlišných vzorů chování v pracovním a mimopracovním kontextu v České republice. 

Interkulturní odlišnosti ve firemní praxi

  • Cílem školení je rozvinout interkulturní kompetence českých i mezinárodních zaměstnanců firem a vybavit je nástroji pro efektivní pracovní komunikaci v interkulturním prostředí. 
  • Školení rozvíjí interkulturní kompetence kolegů
  • Poskytuje efektivní nástroje pro zlepšení komunikace (psané i mluvené) mezi kolegy
  • Rozvíjí a prohlubuje vzájemné porozumění a spolupráci; členi týmu jsou respektování pro své odlišnosti a pracují na sdíleném pracovními cíli. 
  • Školení působí coby prevence konfliktů a neporozumění pramenících z odlišných komunikačních modelů. 

Interkulturní trénink se zaměřením na konkrétní zemi

  • Cílem školení je rozvinout interkulturní kompetence zaměstnanců - účastníků školení – a připravit je na pracovní komunikaci s partnery z konkrétní země, a to především s ohledem na klíčové interkulturní kompetence zaměstnanců. 
  • Nabízíme školení zaměřené na Austrálii, Čínu, Indii, Itálii, Jižní Koreu, Maďarsko, Mexiko, Polsko, Rusko a Velkou Británii. Jsme schopni připravit školení zaměřené také na další země dle konkrétních požadavků klienta. 

 diversity_Obrazek1.jpg  diversity_Obrazek2.jpg  diversity_Obrazek3.png

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect