Multikulturní centrum Praha

Interkulturní trénink pro učitele – Ukrajina

V čem se liší nově příchozí od ukrajinské komunity, jak jsme ji dosud znali? Jaké faktory ovlivňují přístup dětí i rodičů ke vzdělávání? Jaké mají ukrajinští žáci potřeby a jak se projevují kulturní rozdíly mezi ČR a Ukrajinou?

Tento akreditovaný (DVPP) interkulturní trénink je zaměřen na učitele, kteří se chtějí lépe seznámit s ukrajinskou kulturou a porozumět kulturním rozdílům, které ovlivňují přístup dětí a rodičů ke vzdělávání. Kurz se soustředí na faktory, které ovlivňují život nově příchozích Ukrajinců v České republice (např. rozdíly v hodnotových žebříčcích, možné posttraumatické reakce, migrační zkušenosti a příčiny nevraživosti mezi lidmi). Mezi přínosy kurzu patří získání znalostí o jazykových odlišnostech a kulturních zvyklostech a také zlepšení komunikačních dovedností s cizinci.

Interkulturní trénink pomáhá vysvětlit situace, které mohou oběma stranám připadat v jejich kultuře samozřejmé či naopak nepochopitelné, a přecházet tak konfliktům a nedorozuměním.

Trénink má smysl i současné době rok po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ukazuje se totiž, že situace příchozích z Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí je v mnoha ohledech specifická. Roli mohou hrát prožitá traumata, nedobrovolnost odchodu z Ukrajiny i v mnoha případech silný zájem rodičů o pokračování vzdělávání v ukrajinštině. Během tréninku se s těmito potřebami a odlišnostmi seznámíte a poznáte i možné strategie, jak k nim přistupovat. Součástí je také krátké seznámení se sociální pomocí státu pro uprchlíky z Ukrajiny, což vám pomůže nejen porozumět životním podmínkám žáků, ale také čelit různým fámám a dezinformacím, se kterými se můžete setkávat.

Trénink doplňují i tipy pro výuku dětí s OMJ, ale je primárně zaměřen na kulturní rozdíly a základy komunikace s cizinci.

Ohlasy účastníků:

„Na školení jsme se poutavou a zasvěcenou formou dozvěděli o rozdílech v kultuře Ukrajinců a Čechů, jejich rozdílném pohledu na situace ve škole, u lékaře i jinde. Učitelé získali vhled do jejich žebříčku hodnot a zjistili, v čem se liší od hodnotového žebříčku české společnosti i co to přináší do soužití Čechů a Ukrajinců. Také jsme hovořili o složité životní situaci Ukrajinců, projevech posttraumatické stresové poruchy, důvodech, proč vzniká nevraživost mezi lidmi a efektivních způsobech pomoci. Rady a doporučení pro výuku a nastavení hranic u ukrajinských žáků byly mimořádně přínosné.“

Domluvte si termín! 

Mgr. Zuzana Schreiberová

zuzana.schreiberova@mkc.cz 

+420 728 458 426

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect