Multikulturní centrum Praha

Cyklus interkulturních dílen – Stereotýpek v nás

Práce se stereotypy, prevence rasismu a xenofobie 

Pro koho je kurz určen: žáci SOŠ a SOU

Délka: 3 x 90 minut

Min. / max. počet účastníků: 12 - 25

Cena: dle dohody, orientační náklady 15 000 Kč (lektorné, příprava, materiál)

Cyklus tří navazujících dílen je kompaktním celkem, který se skládá ze tří navazujících dílen využívajících metody osobnostně-sociální výchovy se zaměřením na poznávání vlivu kultury na formování naší osobnosti, na naše názory, postoje a chování vůči cizincům. Každá dílna trvá dvě vyučovací hodiny, mezi jednotlivými dílnami uplyne jeden až tři týdny. V čase mezi dílnami žáci zpracovávají domácí aktivity, v nichž si mohou prohloubit znalost probíraných témat. Cílem cyklu je nabídnout studentům hlubší vhled do vybraných témat interkulturního vzdělávání a jejich reflexi. První dílna se zaměřuje na stereotypy a jejich vznik a zabývá se vlivem okolí na utváření našich názorů – s důrazem na vliv médií. Druhá se zaměřuje na životní hodnoty a jejich vztah ke kultuře, hlouběji zkoumá vytváření a prosazování vlastních postojů. Třetí dílna pak završí všechna předchozí témata strukturovanou diskuzí, ve které studenti propojí znalosti a zkušenosti získané v předchozích dvou dílnách aplikací na konkrétní životní situaci a zároveň si osvojí základní argumentační schopnosti.  

Lektoři: kurzy školí 2 lektoři MKC Praha s bohatými pedagogickými zkušenostmi i zkušenostmi v oblasti interkulturních kompetencí

Kontakt: Lucie Bilderová, lucie.bilderova(at)mkc.cz

Více informací: stereotypek.mkc.cz


 Cyklus_interkulturnich_dilen_Stereotypek_v_nas.jpg

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect