Multikulturní centrum Praha

Interkulturní dílna – Romové, stereotypy a média

V dílně si žáci zážitkovou formou vyzkouší, jak vznikají stereotypy a jak k tomu specificky přispívají média, jak a v jakých kontextech jsou Romové v médiích zobrazováni. Dílna je koncipována do školní výuky, např. do základů společenských věd, kde vhodně doplňuje průřezové téma Multikulturní výchova, vzdělávací oblast Člověk a společnost atd.

Pro koho je dílna určena: studenti SOŠ/SOU

Délka: 2 hodiny

Min. / max. počet účastníků: 15 - 25

Cena: 6 000 Kč

Metodický manuál pro vedení interkulturní dílny na středních školách akcentuje vliv médií na tvorbu názorů o (nejenom) romské menšině. Metodika byla vypracována expertkou na tvorbu metodických materiálů vycházející ze zážitkové pedagogiky. Podkladem pro vypracování metodiky byly také poznatky zjištěné při Analýze způsobu zobrazování Romů v severočeských médiích. Celý koncept metodiky, včetně jednotlivých aktivit, je zpracován na základě nejnovějších trendů v interkulturním vzdělávání, osobně sociálně výchově a zážitkové pedagogice.

Lektoři: Jan Dítko, Lucie Bilderová, Kateřina Sequensová

Kontakt: Jan Dítko, jan.ditko(at)mkc.cz, tel. 728 657 089

Více informací: spolecneprotirasismu.mkc.cz


 Interkulturni_dilna-Romove_stereotypy_a_media1.jpg    Interkulturni_dilna-Romove_stereotypy_a_media2.jpg

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect