Multikulturní centrum Praha

Seminář: Jak na společné vzdělávání? Příklady dobré praxe

Jste učitel, student pedagogiky, asistent pedagoga či angažovaný rodič a hledáte inspiraci, jak učit tak, aby vzdělávání co nejvíce podporovalo osobní rozvoj všech žáků, včetně těch se speciálními potřebami?

Hledáte pomoc s problémy ve výuce, které se objevují v návaznosti na epidemii koronaviru?

Zajímá Vás, jak děti podporovat při hledání jejich vlastní vnitřní motivace, a jak u nich rozvíjet schopnost spolupráce a pocit sounáležitosti s druhými? Chcete si povídat o tom, jak si poradit s inkluzí v podmínkách českého školství, jak nastolit dobrou spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga a v neposlední řadě, jak je možné příznivě ovlivňovat efektivní komunikaci napříč celou školou?

Chcete vědět, jak zmiňované principy a metody aplikovat také během online výuky?

Pak Vás srdečně zveme seminář "Jak na společné vzdělávání? Příklady dobré praxe"

Na semináři vystoupí Jan Korda, ředitel ZŠ a MŠ Lyčkova – školy, která se právem může pyšnit tím, že je školou pro všechny. Na kurzu s námi bude sdílet metody a principy, které u nich podporují fungující společné vzdělávání. Zaměříme se na příklady dobré praxe, kterými se můžete inspirovat a aplikovat je i na Vaší škole. Vyučující zde kladou důraz na individuální přístup k dětem a na efektivní výuku. Během vyučování je aktivita především v rukou dětí a nikoli vyučujících – ti je procesem vzdělávání provázejí a podporují je při jejich samostatné práci. Vnitřní motivaci dětí učitelé posilují i skrze smysluplné formativní hodnocení a nezapomíná se zde ani na budování příjemného klimatu ve třídách i na celé škole. Během setkání budeme reflektovat také současnou situaci – jak k ní škola přistupuje a jak lze zmíněné principy praktikovat také v rámci distančního vzdělávání.

Druhou částí semináře nás bude provázet Jitka Gabašová, kterou už někteří z Vás potkali na prvním setkání o demokratickém vzdělávání. Jitka Gabašová je pedagožka a lektorka zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy, působící na Gymnáziu Arabská. Je autorkou knihy Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě a spoluautorkou knihy Asistent pedagoga a klima třídy. Na semináři s ní budeme diskutovat o tom, jak mohou asistenti pedagoga svou prací posilovat pozitivní klima ve třídě i v celé škole a jak lze nastolit dobrou spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga. V neposlední řadě se změříme na to, jak je možné příznivě ovlivňovat efektivní komunikaci napříč celou školou a jak reagovat na negativní vliv “covidové atmosféry” na školství.

Součástí programu bude samozřejmě i diskuze a možnost sdílení vlastních zkušeností, obav, frustrací či naopak pozitivních zážitků.

Akce se uskuteční 26. 9. od 10:00 do 18:00 v prostoru Lampárna na adrese Lidická 31, Praha 5. Přihlašovat se můžete do 24.9. na adrese klara.lipavska@mkc.cz.

 

Seminář, který je otevřený veřejnosti, je součástí kurzu Jak učit v současném světě a nevyhořet?.

Navazující říjnový seminář bude nově obsahovat i blok věnující se přímo tématům v oblasti vzdělávání, která přinesla současná epidemie koronaviru. Dotkneme se toho, jak zacházet s psychickou zátěží, kterou s sebou tato situace přináší dětem i učitelům, jak se tématu věnovat ve vlastní výuce a v neposlední řadě budeme hovořit o specifikách distanční výuky nebo o tom, kde hledat inspirativní vzdělávací materiály. Kurz je určen pro pražské učitele, lektory, asistenty, studující pedagogických škol a další pracovníky ve vzdělávání. Vzdělávací kurz vychází z modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu navrženého Radou Evropy.

Na celý kurz, který je při absolvování minimálně 40 hodin akreditován MŠMT, je stále možné se přihlásit! Více informací o kurzu naleznete na našem webu. Přihlašovat se můžete do 24.9. na adrese klara.lipavska@mkc.cz.

Opatření reagující na výskyt onemocnění Covid-19: Sledujeme epidemiologickou situaci a v případě, že seminář nebude možné uskutečnit, nabídneme online webinář. V případě osobního setkání zajistíme potřebná hygienická opatření (na místě budou k dispozici roušky a dezinfekce, seminář se bude konat v prostorné místnosti, kde bude možné zachovat rozestupy a větrat).

 

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect