Multikulturní centrum Praha

Simulační hra pro pedagogické pracovníky: „V našem městě se má stavět mešita?!“

Workshop si klade za cíl budování dialogu, podporuje diskuzi a pluralitu názorů.

Pro koho je workshop určen: pedagogičtí pracovníci a pracovníci v oblasti vzdělávání a volného času mládeže, mezi něž se zahrnují pracovníci DDM, NZDM, mládežnických a dobrovolnických organizací a další osoby pracující s mládeží (např. lektoři na „volné noze“)

Délka: 6 hodin

Min. / max. počet účastníků: 12 - 20 osob

Cena: dle dohody, orientační náklady 8 000 Kč (lektorné, příprava, materiál)

Workshop seznámí účastníky s inovativní metodou rolové hry – simulace – a možnostmi jejího využití při výuce. Účastníci si na příkladu výstavby mešity ve fiktivním městě sami vyzkouší debatovat o tématu z různých úhlů pohledu. Workshop rezonuje s momentálním děním v české společnosti (problematika uprchlictví, migrace a postoje vůči islámu a muslimům obecně) a nabízí budování dialogu, vzájemného porozumění a tolerance v prostředí simulační hry. Téma stavby mešity v českém městě je základem pro vytvoření prostředí komunikace různých aktérů ve městě ve snaze skloubit často protichůdné zájmy. Během hry jsou zastoupeny názory pro, proti i nevyhraněné pozice. Účastníci si proto mohou vyzkoušet, jaké je to hájit názory, se kterými by se jinak třeba osobně neztotožňovali a nahlédnout tak věc ze zcela jiného úhlu pohledu. Všichni účastníci se snaží argumentovat zájmy role, kterou zastávají. Argumenty pak na fiktivním městském shromáždění společně probírají. Součástí workshopu jsou také informace o aktuální situaci v ČR (kolik muslimů v ČR žije, kolik mešit a modliteben v ČR existuje, kde se v ČR stavěly první mešity, kdy a pro koho apod.). Součástí workshopu je také metodická podpora, jak využívat metodu rolové hry ve třídě.

Lektoři: kurzy školí 2 lektoři MKC Praha s bohatými pedagogickými zkušenostmi i zkušenostmi v oblasti interkulturních kompetencí

Kontakt: infocentrum@mkc.cz

Více informací: la-ngonpo.org

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect