Multikulturní centrum Praha

Simulační workshop o integraci menšin v obci

Integrace menšin na úrovni obce aneb Proč je dobré soužití mezi menšinami a většinovou společností v místě důležité a jak ho pěstovat?

Pro koho je workshop určen: úředníci státní správy a místní samosprávy, policisté, zaměstnanci NNO, sociální pracovníci

Délka: 4 hodiny

Doporučený počet účastníků: 15

Cena:  6 000 Kč (lektorné + příprava)

Základní aktivitou workshopu je simulační hra. Účastníci mají za úkol řešení fiktivní situace, v níž mají jasně stanovenou roli a rámcově uvedeny názory, které v rámci dané roli zastávají. Hlavním cílem simulační hry je, aby se účastníci naučili hledat řešení, spolupracovat, argumentovat a konstruktivně reagovat na argumenty druhých, a to i ve velmi obtížných situacích. Součástí metodiky je rovněž přehled základních informací o opatřeních a nástrojích pro odstranění všech forem diskriminace.

Cílovou skupinou, pro kterou je metodický primárně určen jsou zaměstnanci institucí státní správy a místních samospráv (policisté, úředníci, strážníci obecní policie, zaměstnanci úřadu práce atd.), kteří se při výkonu svého povolání dostávají do každodenního kontaktu s Romy či menšinami obecně a lokální politici. Doporučená hodinová dotace pro realizování workshopu jsou čtyři hodiny (včetně přestávek).

Lektoři: Tereza Freidingerová, Jan Dítko, Kateřina Sequensová

Kontakt: Jan Dítko, jan.ditko(at)mkc.cz, tel. 728 657 089

Více informací: spolecneprotirasismu.mkc.cz


 simulacni_workshop_1.jpg  simulacni_workshop_2.jpg

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect