Multikulturní centrum Praha

Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci

Práce se stereotypy, prevence rasismu a xenofobie

Pro koho je seminář určen: pedagogičtí pracovníci a pracovníci v oblasti vzdělávání a volného času mládeže, mezi něž se zahrnují pracovníci DDM, NZDM, mládežnických a dobrovolnických organizací a další osoby pracující s mládeží (např. lektoři na „volné noze“), a další zájemci o interkulturní vzdělávání.

Délka: 6 hodin

Min. / max. počet účastníků: 10 - 20

Cena: dle dohody, orientační náklady 8 000 Kč (lektorné, příprava, materiál)

Seminář se zaměřuje na praktické využití vybraných metod interkulturního vzdělávání a seznámení s teoretickými východisky. Účastníci se dozvědí více o různých přístupech k multikulturní výchově a osvojí si metodiku projektu Stereotýpek v nás, založenou na osobnostně-sociální výchově a zážitkové pedagogice. Vyzkouší si také, jak u žáků posilovat sebereflexi a schopnost zamýšlet se nad tím, co ovlivňuje vytváření vlastních názorů, postojů a hodnot. Během 6 hodin si účastníci vyzkouší konkrétní aktivity a konkrétní aplikaci ve svém prostředí. Představena bude třídílná metodika vzdělávacího programu, která byla vytvořena pro cílovou skupinu žáků a studentů středních škol, některé její součásti si budou moci vyzkoušet sami v rámci školení a aktivity metodiky poté využívat v prostředí vlastní třídy.  

Po absolvování semináře obdrží účastníci osvědčení o absolvování programu akreditovaného MŠMT (č. j.: MSMT- 16724/2015-1-504). Program využívá metodiky vytvořené v rámci úspěšného projektu „Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci“, realizovaným od června 2010 do května 2013. 

Lektoři: kurzy školí 2 lektoři MKC Praha s bohatými pedagogickými zkušenostmi i zkušenostmi v oblasti interkulturních kompetencí

Kontakt: Lucie Bilderová lucie.bilderova(at)mkc.cz, tel. 296 325 345

Více informací: stereotypek.mkc.cz

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect