Multikulturní centrum Praha

Stop nenávistným projevům - seminář pro učitele

Nenávistné projevy se stávají běžnou formou komunikace na sociálních sítích a přispívají k negativnímu a stereotypnímu vnímání menšin. V semináři si odpovíme na otázku, co to nenávistné projevy vůbe cjsou a proč je důležité o nich mluvit. Účastníci zároveň získají i metodickou podporu do vyučovacích hodin.

Pro koho je seminář určen: učitelé a budoucí učitelé, metodici prevence, výchovní poradci, lektoři

Délka: cca 7 hodin

Min. / max. počet účastníků: 10 – 20

Je možné potírat nenávist na internetu? Existuje jasně daná hranice mezi právem na svobodu projevu a právem na ochranu před nenávistí? Učitelům, metodikům prevence i výchovným poradcům nabízíme jednodenní seminář zaměřený na nenávistné projevy na internetu. Ačkoliv nejsou nenávistné projevy novým jevem, získávají v posledních letech novou dynamiku a snaha o jejich potírání je čím dál důležitější. Seminář obecně představuje problematiku nenávistných projevů i důvody, proč je nutné se tímto fenoménem zabývat i na školách. Kromě faktických informací se dostane účastníkům i metodické podpory. Představena jim bude metodika vypracovaná na základě nejnovějších trendů v interkulturním vzdělávání a zážitkové pedagogice. Metodika obsahuje zajímavé lekce do hodin, které si účastníci sami vyzkouší, prostor bude věnován i jejich následné reflexi. Seminář vytvořilo Multikulturní centrum Praha v rámci v rámci mezinárodního projektu BRICkS-Stop nenávistným projevům, který byl spolufinancován programem Fundamental Rights and Citizenship Evropské unie.

Kontakt: global.edu@mkc.cz, 296 325 345

Nenávistné projevy na internetu

Nenávistnými projevy se plní sociální sítě, dostávají se do médií, do popkultury i do projevů známých osobností. Proč se nenávistí zabývat? Kam až mohou předsudky vést?

Seminář proběhl 30. srpna od 9.00–16.00 v Praze a je ZDARMA.  Více o semináři zde.

Prezentace ze semináře je k dispozici zde.

Seminář je pořádán v rámci projektu Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání.


 bricks_ucitele_1.jpeg  bricks_ucitele_2.jpeg  bricks_ucitele_3.jpeg  bricks_ucitele_4.jpeg  bricks_ucitele_5.jpeg

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect